100 Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości, Uroczystości w Toronto

 

W tym roku uroczystości w Toronto odbyły się 4 listopada 2018 r. Rozpoczęły się  pod ratuszem  torontońskim. Wzięły w nich udział liczne rzesze Polonii. Gośćmi honorowymi byli minister Nauki i Sportu Kristy Duncan, posłowie do parlamentów federalnego i prowincjonalnego, Arif Virani, Borys Wrześniewskyj, James Maloney, Kinga Surma, Konsul  Generalny RP w Toronto Krzysztof Grzelczyk, nowo wybrany prezes ZG KPK Janusz Tomczak. Obecni byli  członkowie ZG KPK, prezesi okolicznych okręgów, liczna reprezentacja organizacji polonijnych w GTA. Najbardziej cieszyła grupa młodzieży harcerskiej licząca kilkaset osób. Wyróżnić należy taże liczną grupę Podhalan w pięknych strojach ludowych, którym towarzyszyła  kapela.

O godzinie 12:00, przy dźwiękach polskiego hymnu, przed ratuszem podniesiono na maszt polską flagę. W okolicznościowych przemówieniach podkreślano drogę Polski do niepodległości oraz współczesne osiągnięcia Polski, Polaków i Polonii. Podkreślono  wielką wartość wzajemnych relacji polsko-kanadyjskich zarówno w przeszłości  jak i obecnie.

Następnie zebrani, ze sztandarami organizacyjnymi i flagami polskimi, werblami harcerskimi, kapelą góralską,  przemaszerowali przez samo centrum Toronto do Katedry św. Michała. Oceniamy, że w pochodzie i w uroczystościach w katedrze wzięło udział ponad 1500 uczestników.  Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył o. Janusz Błażejak, OMI, który wygłosił piękną, patriotyczną homilię.

Po uroczystościach w katedrze liczne grono uczestników udało się do siedziby Koła 20 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, gdzie kontynuowane były obchody. Zebrani  wysłuchali pięknego występu chóru polonijnego Novi Singers. Półgodzinny koncert składał się z pieśni patriotycznych, nie zabrakło także lżejszego repertuaru.

W imieniu organizatorów uroczystości, Zarządu Głównego KPK, okręgów KPK Toronto i Mississauga  oraz Konsulatu Generalnego KPK składamy podziękowania wszystkim uczestnikom. Było to wielkie, radosne święto całej Polonii upamiętniające ostatnie 100 lat naszej niepodległości w ponad tysiącletniej historii Państwa Polskiego.

.

. . . . . . . . . . . . ........ . . . . .....