1 Marca 2023 Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

           1 marca (środa) o godz.12:00 – Pomnik Katyński-Toronto
                       złożenie kwiatów, wieńców, zapalenie zniczy.

1 marca, obchodzimy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.  Ustawą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2011 r. w hołdzie bohaterom antykomunistycznego podziemia, walczącym z bronią w ręku z narzuconym siłą reżimem komunistycznym, ustanowiono Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 

1 Marca jest w Polsce świętem państwowym, ustanowionym w hołdzie tym, którzy po latach okupacji niemieckiej, po wkroczeniu na ziemie polskie sowieckich i rodzimych komunistów, stanęli do walki o suwerenną, niepodległą Polskę. 

Po wojnie, z bronią w ręku zginęło ponad 20 tys. „Żołnierzy Wyklętych”, Niezłomnych. W latach 1944-1955 komunistyczne sądy orzekły ponad 8 tys. wyroków śmierci, z których ok. 4,5 tys. zostało wykonanych. Ponad 200 tys. polskich patriotów trafiło do więzień i obozów pracy, najmłodsi do obozu w Jaworznie (chłopcy) i w Bojanowie (dziewczęta). 

     Po latach walki, po długich więziennych okrucieństwach, po sfingowanych procesach często kończących się zbrodniami sądowymi, przyszły kolejne dekady fałszowania, zohydzania i urzędowego zapominania o Tych, którzy złożyli ofiarę najwyższą. Stad pamięć i upominanie się o właściwe miejsce tych wydarzeń we współczesnej historii Polski są tak istotne.

Termin „Żołnierze Wyklęci” upowszechnił Jerzy Śląski publikując książkę o takim tytule.

Zmiany w polityce historycznej Państwa Polskiego w … Czytaj więcej

Help – Earthquake in Turkey Turcji

Dear Friends,

A devastating earthquake hit Turkey and Syria on Monday Feb 06. It struck at dawn and without warning, as most victims lay defenseless in bed. The death toll has now surpassed 35 000 and is expected to double. The human tragedy is on an unimaginable scale. Every minute and every dollar helps to ease the suffering.

The Charitable Foundation of the Canadian Polish Congress is collecting funds to help the victims of that disaster, through a reputable international aid agency and your contribution will quickly go to where it is most needed.

Donations can be made: by e-transfer using e-mail foundation@cfcpc.org,  on account# 24583 at any branch of the Polish Credit Union,  by mail to our office at 206 Beverley Street Toronto ON M5T 1Z3,  or by visiting our website https://cfcpc.org/. 

Sincerely,

Please give today. Tax receipts will be issued for all donations of $25 or more.

Juliusz Kirejczyk, Ph.D.
President… Czytaj więcej

Apel – trzesienie ziemi w Turcji

Szanowni Państwo,

Niszczycielskie trzęsienie ziemi nawiedziło Turcję i Syrię w poniedziałek 6 lutego. Uderzyło o świcie i bez ostrzeżenia, ponieważ większość ofiar leżała bezbronna w łóżkach. Liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła już 35 000 i oczekuje się, że się podwoi. Ludzka tragedia jest na niewyobrażalną skalę. Każda minuta się liczy, każdy dolar pomoże złagodzić cierpienie. 

Fundacja Charytatywna Kongresu Polonii Kanadyjskiej zbiera fundusze na pomoc ofiarom tej katastrofy. Państwa darowizna, za pośrednictwem renomowanej międzynarodowej agencji pomocowej, szybko trafi tam, gdzie jest najbardziej potrzebny. 

Darowizny można przekazywać poprzez:  e-transfer (e-mail:  foundation@cfcpc.org ),  na konto nr 24583 w dowolnym oddziale Polskiej Unii Kredytowej, pocztą na adres 206 Beverley Street Toronto ON M5T 1Z3 lub odwiedzając naszą stronę internetową https://cfcpc.org.   

Prosimy o przesłanie darowizn jeszcze dziś. Pokwitowania podatkowe będą wydawane dla wszystkich, którzy przekażą przynajmniej $25.00. 

Z poważaniem,
dr inż. Juliusz Kirejczyk
Prezes… Czytaj więcej