227. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja – obchody w Toronto

 Uroczystości upamiętniające 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, zorganizowane przez Okręg Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej odbyły się w niedzielę 6 maja 2018.

Konstytucja 3 maja, pierwsza w Europie i druga na świecie po Stanach Zjednoczonych, demokratyczna konstytucja, uchwalona przez sejm w 1791 r., jako ustawa rządowa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Polskiej, była próbą zakończenia tzw. demokracji szlacheckiej i rozszerzenia praw i wolności poza klasę rządzącą. Konstytucja została obalona przez konfederację targowicką w wyniku interwencji wojsk rosyjskich w czasie wojny polsko-rosyjskiej w 1792 r. Mimo, iż Konstytucja 3 maja obowiązywała tylko przez jeden rok, inspirowała ona naród polski po utracie niepodległości w 1795. Przez 123 lata rozbiorów, pamięć o Konstytucji 3 maja, pomagała podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości i w rezultacie doprowadziła do odzyskania przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918. Od roku 1918 dzień 3 maja obchodzony był w Polsce jako święto narodowe aż do czasu okupacji podczas II wojny światowej. Zniesione po wojnie święto zostało przywrócone w roku 1990.

2018 Polish Constitution Day_Justin Trudeau

180503 Polish Constitution Day_Dave Levac

2018 Polish Constitution Day_Arif Virani

O godz.11.00 odprawiona została uroczysta msza św. w kościele św. Stanisława Kostki.  Mszy św. przewodniczył o. Janusz Jajeśniak OMI, proboszcz parafii i wygłosił homilię opartą na przykazaniu bożym o miłości w odniesieniu do Boga, człowieka i ojczyzny.

Około godz.14:15 sprzed budynku SPK wyruszył pochód ulicami miasta w kierunku gmachu Parlamentu Prowincji Ontario (Queen’s Park), prowadzony tradycyjnie przez  komendanta Placówki 114 SWAP Krzysztofa Tomczaka w asyście harcerzy z flagami i werblami. W pochodzie szli reprezentanci organizacji polonijnych, przedstawiciele rządów i kongresu, Polonia. Licznie reprezentowane było Kolo Pań „Nadzieja”. W powietrzu powiewały flagi, sztandary i biało-czerwone chorągiewki.

O godz. 14.30 odbyły się oficjalne uroczystości, podniesienie polskiej flagi i okolicznościowe przemówienia. Hymny Kanady i Polski odśpiewała Teresa Klimuszko. Flagę na maszt wciągnęli harcerze  z towarzyszącymi im weteranami.

Prowadzący uroczystość prezes Okręgu Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Juliusz Kirejczyk, przywitał zebranych i przedstawił gości honorowych, po czym przypomniał historyczne znaczenie Konstytucji 3 maja i jej znaczenie dla Polski i Polaków. Kolejno, z krótkimi lecz mocnymi przemówieniami, wystąpili: Konsul Generalny RP Krzysztof Grzelczyk, Deputy Speaker of The Ontario Legislature Soo Wong MPP i prezes KPK Władysław Lizoń. Soo Wong MPP odczytała list z życzeniami od Hon. Dave Levaca MPP Speaker Ontario. Prezes Juliusz Kirejczyk odczytał listy z życzeniami od premiera Kanady, Justina Trudeau i posła federalnego Arifa Viraniego.

Wyrażone były słowa uznania dla organizatorów za coroczne wychodzenie i pokazywanie nas na ulicach miasta. Wypowiadane były życzenia, aby na terenie wielkiego Toronto odbywała się jedna wspólna polonijna uroczystość 3-Majowa.

Krystyna Sroczyńska, Komisja Informacji KPK OT.