Zarząd Okręgu

KPK Okręg Toronto 2020-2022

Bartłomiej Habrowski Prezes
Jan Cytowski Wiceprezes
i Komisja Propagowania i Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków
Krystyna Michniewicz Sekretarz
Teresa Szwedo Skarbnik
Krystyna Sroczyńska Komisja Informacji
Teresa Klimuszko Komitet Opieki Społecznej
Kazimierz Babiarz Kontakty elektroniczne
Dorota Dąbrowska Kontakty z harcerstwem i młodzieżą
Juliusz Kirejczyk Członek zarządu
Aniela Gańczak Członek zarządu

Komisja Rewizyjna

(Komisja wybierze przewodniczącego i ustali podział na członków i zastępców)

Józef Aleksandrowicz
Elżbieta Łyszkiewicz
Zofia Śliwińska

Prezesi Zarządu Okręgu Toronto KPK

Bartłomiej Habrowski 2019 –
Juliusz Kirejczyk
2011 – 2019
Jan Cytowski
2002 – 2011
Alicja Pietrus
1997 – 2002
Hanna Sokolska
1993 – 1997
Jan Brodziński
1991 – 1993
Stanisław Sadowski
1987 – 1991
Jerzy Burski
1982 – 1987
Henryk Szymański
1978 – 1982
Jerzy Burski
1973 – 1978
Bohdan Ejbich 1971 – 1973
Antoni Malatyński
1961 – 1971
Paul Staniszewski
1959 – 1961
Zygmunt Jaworski
1957 – 1959
Andrzej Janicki
1955 – 1957
Dr. Stanley Haidasz
1954 – 1955
Andrzej Janicki
1953 – 1954
Alexander Waroczewski
1952 – 1953
Wojciech Krajewski
1951 – 1952
Leon Szelazek
1949 – 1951
Mr. Piwowarczyk
1945 – 1949