Organizacje

Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej – Oddział Toronto
Polish Home Army Ex-Servicemen Association – Toronto Branch
Prezes: Stanisław Woźniak

Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej SZZAK – Oddział Toronto
Polish Home Army Ex-Servicemen Association – Toronto Branch
Prezes: Krystyna Witecka

Organizacja Weteranów II Korpusu 8 Armii
Organization of Veterans of the Polish II Corps of 8-th Army
Prezes: Stefan Podsiadło

Stowarzyszenie Byłych Junaków
Polish Army Cadets Association
Prezes: Romuald Azgin

Stowarzyszenie Lotników Polskich – Skrzydło “Warszawa”
Polish Air Force Association – “Warsaw” Wing
Prezes: Jan Gasztold

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów – Koło Nr. 20
Polish Combatants Association – Branch No 20
Prezes: Zofia Śliwińska

Stowarzyszenie Żołnierzy 1 Dywizji Pancernej w Kanadzie
First Polish Army Division Association in Canada

Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce – Placówka 114
Polish Army Veterans Association of America – Post 114
Komendant: Krzysztof Tomczak
http://www.paderewskipark.org

Związek Narodowy Polski – Gmina 1
Polish National Union – Branch 1
Prezes: Bartłomiej Habrowski

Federacja Polek w Kanadzie – Ogniwo 1
Polish-Canadian Women’s Federation – Branch 1
Prezes: Marzena Walkowiak

Federacja Polek w Kanadzie – Ogniwo 17
Polish-Canadian Women’s Federation – Branch 17
Prezes: Krystyna Kamińska

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Harcerzy – “Karpaty”
Polish Scouting Association Central Ontario – Region “Karpaty”
Hufcowy: Adam Kochański phm
http://www.zhpkanada.org

Hufiec Harcerek – “Watra”
Polish Girl Scouts “Watra”
Hufcowa: Barbara Mahut, hm.
http://www.zhpkanada.org

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie – Oddział Toronto
Association of Polish Engineers in Canada – Toronto Branch
Przewodnicząca: Krystyna Sroczyńska
http://www.toronto.polisheng.ca

Polsko-Kanadyjskie Stowarzyszenie Zawodów Medycznych
Polish-Canadian Health Professional Association
Prezes dr Zbigniew Wojtasik

Związek Ziem Wschodnich R.P. – Koło Toronto
Alliance of Polish Eastern Provinces
Prezes: Władysław Dziemiańczuk

Polska Orkiestra Dęta “Orzeł Biały”
Polish Brass Band – “White Eagle”
Prezes: Leszek Marczewski

Rodzina Katyńska
Katyn Family
Kontakt: Marta Romaniuk

Dom Kopernika
Copernicus Lodge
Zarząd: Manny Radomski

Fundusz Dziedzictwa Polek w Kanadzie – Oddział Toronto
Canadian Polish Women’s Heritage Fund – Toronto Branch
Prezes: Łucja Stec

Polski Instytut Naukowy w Kanadzie – Oddział Toronto
Polish Institute Of Arts and Sciences in Canada – Toronto Branch
Prezes p.o. Marta Romaniuk

Koło Pań “Nadzieja” przy SPK Koło 20
Women’s Circle “Nadzieja” at Polish Combatants Association Branch 20
Prezes: Aniela Gańczak

Fundacja im. Adama Mickiewicza w Kanadzie
Adam Mickiewicz Foundation in Canada
Prezes: Ryszard Tyndorf

Polska Inicjatywa Studentów w Kanadzie
Polish Students’ Initiative of Canada
Prezes: Michał Kustra
http://www.pisk.ca

Stowarzyszenie Polskich Studentów
Polish Students’ Association
Prezes: Przemysław Adam Czajkowski

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Kanadzie
Polish Scouts of Canada
Przewodnicząca: Elżbieta Łyszkiewicz
http://www.zhr-kanada.org

Kolo Przyjaciól Harcerstwa Podhale i Rzeka
Przewodnicząca: Jolanta Lipiński

Koło Przyjaciół Harcerstwa – Scarborough
Przewodniczący: Dorota Dąbrowska