Ś.P. LUCJAN GRELA

(24 X 1961 – 7 II 2024)

Dnia 7 lutego w Toronto odszedł na wieczny odpoczynek mjr Lucjan Grela, oficer Kanadyjskich Sił Zbrojnych, z oddaniem zaangażowany w różnych dziedzinach życia społecznego Polonii Kanadyjskiej. 
Okręg Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej składa wyrazy głębokiego żalu i współczucia Żonie, Córce i Synowi wraz z ich Rodzinami.
Cześć Jego Pamięci.