Obchody 102 Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w Toronto.

W niedzielę 15 listopada 2020, o godz. 11:00 w kościele Św. Stanisława Kostki przy 12 Denison Ave w Toronto odprawiona została Msza św., ofiarowana przez KPK OT z okazji 102. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zgodnie z administracyjnymi zarządzeniami limitującymi wielkość zgromadzeń spowodowanymi pandemią COVID-19, w liturgii osobiście uczestniczyła ograniczona liczba osób. Można było duchowo połączyć się przez telewizję parafialną lub stronę internetową https://ststanislauskostkato.archtoronto.org .

Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręg Toronto reprezentowali prezes Bartłomiej Habrowski i wiceprezes Jan Cytowski oraz Aniela Gończak i Teresa Klimuszko, członkinie Zarządu, Zarząd Główny KPK wiceprezes Juliusz Kirejczyk, Konsulat RP w Toronto wicekonsul Przemysław Jurgielewicz. Wśród przedstawicieli organizacji polonijnych obecni byli: prezes Gminy 1 Związku Narodowego Polskiego w Kanadzie Józef Aleksandrowicz i sekretarz generalny ZNPwK Irena Urbaniak. Uroczystą Mszę św. sprawował O. Jan Szkodziński, a homilię wygłosił O. Janusz Jajeśniak, proboszcz Parafii św. St. Kostki.

W homilii O. Jajeśniak nawiązał do 102 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, podkreślając zasługi wielu pokoleń w walce o wolną, niepodległą Polskę. Mocnym akcentem zabrzmiało przypomnienie, że odzyskana Niepodległość nie jest dana „raz na zawsze”. Musimy o tym pamiętać, tak w naszej Ojczyźnie jak i tutaj na emigracji. Jest to przypomnienie o roli Polonii w dziele podtrzymywania polskiej tożsamości i nakaz odwagi w dbaniu o wizerunek Polski i Polaków. Padły też słowa św. Jana Pawła II o Ojczyźnie, którą trzeba traktować jak Matkę, Matkę, która ma szczególne miejsce w naszych sercach i umysłach. Uroczystą Mszę Świętą zakończył wspólny śpiew “Boże coś Polskę”.

Jan Cytowski i Krystyna Sroczyńska, KPK OT.