Narodowy Dzień Pamięci “Żołnierzy Wyklętych” obchodzony w Toronto

We wtorek, 1 marca o godzinie 12.00 przed Pomnikiem Katyńskim w Toronto odbyła się uroczystość złożenia wieńców “W hołdzie “Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu…”. Tak sformułowano początek preambuły Ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci “Żołnierzy Wyklętych”, zwanych także Żołnierzami Niezłomnymi. .
Inicjatywa ustanowienia święta przywracającego pamięć o polskich bohaterach, okrutnie skrzywdzonych przez system komunistyczny wpłynęła w 2001 roku do Sejmu RP przez organizacje kombatanckie i niepodległościowe. Po śmierci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Prezydent Komorowski podtrzymał ten projekt i po przyjęciu przez Sejm i Senat RP ustawę podpisał Prezydent Bronisława Komorowskiego 9 lutego 2011 roku.
Uroczystość zorganizował Okręg Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Prezes Okręgu, dr inz. Juliusz Kirejczyk, przypomniał bohaterstwo i tragedię członków podziemnych organizacji wolnościowych, którzy po zakończeniu II wojny światowej przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu reżimowi.
Pod pomnikiem zgromadziło się kilkadziesiąt osób mimo bardzo mroźnej pogody. Do zebranych przemówili: Konsul Generalny RP w Toronto Grzegorz Morawski, z ramienia rządu Prowincji Ontario Peter Milczyn MPP oraz przewodnicząca organizacji Polonia dla Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Karbowska, która odczytała list od Jana Józefa Kasprzyka p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie.
Wieńce i kwiaty zostały złożone przez przedstawicieli organizacji podchodzących do bryły Pomnika Katyńskiego w następującym porządku: Konsul Generalny RP Grzegorz Morawski; Peter Milczyn, MPP Partia Liberalna w Ontario; Prezes Juliusz Kirejczyk, Krystyna Sroczyńska i Bartłomiej Habrowski Okręg Toronto KPK; prezes Zofia Śliwińska i Irena Kremblewska ze Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Koło #20, Jerzy Kowalczyk i Jan Gasztold, w asyście Bartłomieja Habrowskiego, ze Stowarzyszenia Lotników Polskich – 430 Skrzydło “Warszawa”; Teresa Klimuszko, Prezes Ryszard Tatarek i Władysław Grotek z Royal Canadian Legion Branch 621; Teresa Klimuszko, Alicja Brykić i Halina Kociubowska z Koła Pań “Nadzieja” przy SPK #20; Małgorzata Karbowska prezes organizacji Polonia dla Prawa i Sprawiedliwości; oraz osoby prywatne składające kwiaty lub zapalające znicze.
Przy pomniku wciągnięto na maszt flagę biało-czerwoną, a wokół powiewały flagi przyniesione przez przedstawicieli Polonii.

Tekst: Krystyna Sroczyńska i Maria Świętorzecka; Fot. MŚ.

001

002

003

004

005

006

007

009

010

013

014

015

017

018

019

020

021

022

023

025

026

027

028

IMGP2419