KPK OT 101 Rocznica Odzyskania Niepodległości

Z życia Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręgu Toronto.

101 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę.

Obchody 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, zorganizowane przez Okręg Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej, odbyły się w niedzielę 10  listopada 2019. 

O godz. 11.00, do kościoła św. Stanisława Kostki, wprowadzone zostały sztandary organizacji kongresowych pod przewodnictwem komendanta Krzysztofa Tomczaka. Mszę św. odprawił proboszcz parafii o. Janusz Jajeśniak OMI, który przedstawił intencję mszalną i powitał gości oficjalnych. W patriotycznej homilii wskazał na wielką siłę wiary i miłości. Liturgię czytał Jan Chryścienko ze szczepu „Giewont”. Wystrój kościoła, Rycerze Kolumba, chór i muzyka organowa podkreślały doniosłość Eucharystii.

Po zakończeniu Mszy św. kolumna marszowa, prowadzona przez p. Adama Dawidka z Placówki 114 SWAP, eskortowana przez policję kanadyjską, przy dźwiękach harcerskich werbli, przeszła ulicami Queen i Beverley do domu Koła 20 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, gdzie miała miejsce akademia. 

Po powitaniu uczestników i okolicznościowym przemówieniu prezesa Okręgu Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej Bartłomieja Habrowskiego, nastąpiły krótkie wystąpienia oficjalnych gości. W imieniu posła ontaryjskiego parlamentu Arifa Viraniego, wystąpił jego asystent Dawid Burzynski. Konsulat Generalny RP reprezentowała konsul Sylwia Czerwińska. Z ramienia Zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej przemawiał wiceprezes Juliusz Kirejczyk. Przemówienia były przepełnione patriotyzmem, dumą przeszłości i wiarą w pomyślną przyszłość niepodległej Polski. 

Następnie prezes B. Habrowski przedstawił  komendanta Placówki 114 SWAP Krzysztofa Tomczaka w jego nowej pozycji Naczelnego Komendanta Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Przedstawiony był też pan Marian Ziołowski, zasłużony weteran, spadochroniarz, uczestnik Bitwy pod Arnhem. 

Gorący posiłek przygotowany przez Kombatantów był okazją do rozmów przy stołach. Po przerwie na posiłek rozpoczął się program słowno-muzyczny o treści historycznej dotyczącej dziejów Polski, wspierany zdjęciami wyświetlanymi na ekranie. Program został opracowany przez zespół artystyczny „50 Plus” działający przy Gminie 1 Związku Narodowego Polskiego w Kanadzie.

W całej uroczystości licznie uczestniczyły harcerki ze szczepów Rzeka, Szarotki i Zarzewie oraz harcerze ze szczepów Bałtyk i Giewont.

Podziękowaniami dla organizatorów i uczestników zakończył się Dzień Niepodległości Polski w Toronto. 

Krystyna Sroczyńska, Komisja informacji KPK OT