Koronawirus – Pomoc Polonii

Szanowni Państwo,

Koronawirus jest zagrożeniem dla nas wszystkich. Wprowadzone restrykcje ograniczają nasze możliwości i powodują, że wielu z nas, zwłaszcza osoby samotne, potrzebują pomocy. Kongres Polonii Kanadyjskiej, w porozumieniu z parafią św. Kazimierza w Toronto, taką pomoc organizuje. 

Prosimy wszystkich, którzy chcą i mogą pomóc potrzebującym w zakupach i dowiezieniu żywności o zgłaszanie się do koordynatorów akcji w Toronto i okolicach telefonicznie: 
Juliusz Kirejczyk – tel. 416 358 6243,  Iwona Kirejczyk – tel. 416 561 6242, lub poprzez e-mail: jekirejczyk@gmail.com.
Dodatkowy kontakt: Aniela Gańczak – tel. 905 275 0523.

Prosimy tych, którzy tej pomocy potrzebują o zgłaszanie się do parafii św. Kazimierza w Toronto – tel. 416 532 2822, email: parafia@kazimierz.org, lub koordynatorów.
W miarę naszych możliwości będziemy starać się pomóc, aby wspólnie przetrwać ten trudny czas. Proszę o rozpowszechnienie  tej wiadomości wśród organizacji polonijnych oraz w jak najszerszym kręgu Państwa znajomych i przyjaciół.

Życzę wszystkim dużo zdrowia.
Juliusz Kirejczyk
1. wiceprezes ZG KPK