1 Marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Od kilku lat dzień 1 marca jest w Polsce świętem państwowym, poświęconym upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

Fot. Jan Jekielek

W niedzielę 1 marca 2020 Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręg Toronto, przy współpracy Gminy 1 Związku Narodowego Polskiego i Konsulatu Generalnego RP w Toronto, zaprosili całą Polonię na uroczystości uczczenia pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

O godz. 11: 00 odprawiona została uroczysta Msza Św. w kościele św. Kazimierza, przez o. Janusza Jajeśniaka OMI w asyscie czterech księży Oblatów. W tę niedzielę zbiegly się inne intencje, głównie odpust św. Kazimierza, patrona parafii i imieniny o. Kazimierza Kozickiego, co znalazlo odzwierciedlenie w przebiegu Mszy Św. i kazaniu. Wymowne kazanie, podzielone jak gdyby na trzy rozdziały, wygłosił Celebrans Mszy św. Pierwszy rozdział podkreślał potęgę wiary, modlitwy, pojednania z drugim i pomoc Boga, jako jedynego zwycięzcy w dialogu ze Złym. Drugi: pomoc Matki Bożej i rzeszy Świętych, a dziś szczególnie św. Kazimierza. Mocny trzeci rozdział poświęcony był Żołnierzom Wyklętym, którzy na zawsze mieli być zapomnieni i wymazani z historii Polski. 

Oficjalne uroczystości, które miały miejsce przed Pomnikiem Katyńskim, prowadzil Jan Cytowski, wiceprezes KPK OT i przewodniczący Komisji Propagowania i Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków KPK. 

Fot. Lidia Olszewska

W ramach swojej działalności pan Jan Cytowski pisał już wiele o niezłomnych żołnierzach, którzy po latach okupacji niemieckiej, po wkroczeniu na ziemie polskie sowieckich i rodzimych komunistów, mieli odwagę wytrwać w walce o niepodległą Polskę. Dziś skupił uwagę okolo 150 zgromadzonych uczestników na wyjaśnieniu określenia „Żolnierze Wyklęci”. Jeszcze dziś żyją ludzie – mówił, którzy bohaterów podziemia nazywają bandytami, znieważają i zabijają pamięć o nich. 

Podniosła uroczystość rozpoczęła się hymnem polskim w wykonaniu Teresy Klimuszko i piękną modlitwą „Anioł Pański” odmówioną wspólnie z jubilatem o. Kazimierzem Kozickim. Na skrzypcach grała Jola Bieniek. Wzruszający wiersz p.t. „Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, autorstwa Teresy Zajewskiej, wygłosił Michał Ossowski, uczeń 11 klasy licealnej.

Fot. Lidia Olszewska

Wieńce, kwiaty, lub zapalone znicze, składali: Konsulat Generalny RP. Zarząd Główny Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Koło 20 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i działąjące przy nim Koło Pań “Nadzieja”, Związek Narodowy Polski w Kanadzie Zarząd Główny i Gmina 1 oraz Klub Polek i Klub Seniora przy Gm1, Polonia dla Prawa i Sprawiedliwości, Szkoła Polska przy Konsulacie RP, Stowarzyszenie Pamięć i Prawda, Rada Wspierania Studiów Polskich przy UofT, redakcja „Goniec” i inni. Na zakończenie ceremonii, złożone zostaly kwiaty od Okręgu Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej, 

Fot. Lidia Olszewska

Ceremonia składania wieńców, kwiatów i zniczy przy słonecznej, lecz mroźnej pogodzie, poprzedziła oficjalne wystąpienia gości. 

Konsul Generalny RP, pan Krzysztof Grzelczyk, poinformował, że w całej Polsce i za granicą oddaje się dziś hołd Żołnierzom Wyklętym, nie tylko tym, którzy walczyli z bronią w ręku. Wspomniał rotmistrza Witolda Pileckiego, będącego symbolem marzenia o Polsce. którą chciano zdławić. Doszliśmy do wolnej Polski i nadal ją utrzymujemy – zakończył. 

Fot. Lidia Olszewska

Wiceprezes ZG KPK, pan Juliusz Kirejczyk powiedzial, że Żolnierze Wyklęci wpisują się w Panteon polskiego bohaterstwa. Mieli być zapomniani, tak jak 26 tys. pomordowanych w Katyniu, którzy mieli zginąć na zawsze w nieznanych grobach. Szukamy teraz ich grobów, aby kazdy z nich miał godny pochówek. Ten obowiązek spoczywa na nas. Musimy pamiętać i czcić bohaterów. Musimy  wzmacniać siłę Państwa i wtedy będziemy niepodlegli.

Fot. Lidia Olszewska

Pan Jan Cytowski poinformował, że udało się zamknąć dawne więzienie, będące miejscem aresztu śledczego w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 37. Na jego zabudowaniach powstaje Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Pani Małgorzata Karbowska, prezes organizacji Polonia dla Prawa i Sprawiedliwości, odczytała list dyrektora tego muzeum Jacka Pawłowicza, skierowany do Polonii w Toronto, z podziękowaniem za pamięć o bohaterach. 

Fot. Lidia Olszewska

Końcowe wystąpienie należało do prezesa Okręgu Toronto KPK, pana Bartłomieja Habrowskiego, jednego z głównych organizatorów uroczystości. Prezes podkreślił, że walka o Polskę, to nie tylko walka z bronią w ręku. To aktywność Polonii, a szczególnie Polonii Kanadyjskiej, jednej z najbardziej aktywnych na świecie. Chcemy, aby walka na rzecz Ojczyzny, była nadal kontynuowana i abyśmy mogli powiedzieć: ”Zrobiłem co trzeba”.

Fot. Lidia Olszewska

Krystyna Sroczyńska, Komisja Informacji KPK OT.