Komunikat Kongresu Polonii Kanadyjskiej

24 marca 2012 odbyło się w Toronto Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KPK Okręg Toronto. Na zebraniu zostały wybrane statutowe władze okręgu na lata 2012-2014. W ich skład weszli:

Zarząd

Juliusz Kirejczyk –Prezes

Maria Taborska

Albina Polatyńska 

Hanna Sokolska

Krystyna Sroczyńka

Marzena Walkowiak

Marta Dębniak-Romaniuk

Jan Cytowski

Bartomiej Habrowski

Lech Prusiński

Krzysztof Tomczak

Wojciech Piątek

Komisja Rewizyjna

Halina Drożdżal

Zofia Śliwińska

Alicja Farmus 

 

Kurator Funduszu Wieczystego Milenium Polski Chrześcijańskiej

Krzysztof Tomaczak