221 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Konstytucja 3 Maja, druga w dziejach świata demokratyczna konstytucja, uchwalona zostala przez sejm w 1791 jako ustawa rządowa, regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczystości 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zorganizowane jak co roku przez Okręg Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej, odbyły się  w niedzielę 6 maja 2012.

O godzinie 11:00 odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny w kościele św. Stanisława Kostki przy ulicy Denison, z udziałem pocztów sztandarowych, przedstawicieli kongresu, władz kanadyjskich i polskich, weteranów, harcerzy, organizacji polonijnych i osób prywatnych.

Po mszy św. uczestnicy uroczystości udali się do siedziby Koła 20 SPK przy ulicy Beverley, gdzie mieli okazję posilić się tradycyjnym żołnierskim obiadem. Stąd o godz. 14:00 wyruszył uroczysty pochód ze sztandarami, przy dżwiękach orkiestry dętej i werbli harcerskich, który przeszedł ulicą College i Queen’s Park przed budynek parlamentu ontaryjskiego. Pochód prowadził komendant Placówki 114 SWAP, Krzysztof Tomczak w asyście dwóch harcerzy.

Część oficjalną poprowadził prezes Okręgu Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej Juliusz Kirejczyk.

Przy dzwiękach hymnów narodowych, została podniesiona na maszt polska flaga, przez Jana Gasztolda, byłego prezesa Stowarzyszenia Lotników Skrzydła “Warszawa” w asyscie harcerzy.

Prezes Juliusz Kirejczyk wygłosił krótkie przemówienie wprowadzające i przedstawił gośći honorowych. W uroczystości udział wzięli: Teresa Berezowska – prezes KPK, Jan Cytowski – wiceprezes KPK ds. Polskich, Jerzy Barycki – wiceprezes KPK ds. Młodzieży, Krystyna Reitmeier – przewodnicząca Rady KPK, konsul do spraw Polonii – Grzegorz Jopkiewicz, Charles Souza – minister obywatelstwa i imigracji, Peggy Nash i Ted Opitz – posłowie parlamentu federalnego, Cheri Di Novo – posłanka parlamentu ontaryjskiego, przedstawiciele organizacji polonijnych zrzeszonych w kongresie, weterani, harcerze i Polonia.

Prezes Teresa Berezowska, konsul Grzegorz Jopkiewicz i uczestniczący w obchodach przedstawiciele Kanady wygłosili okolicznościowe przemówienia.

Orkiestra dęta „Orzeł Biały” uświetnila uroczystość patriotycznymi pieśniami.

Na zakończenie organizatorzy podziękowali za uczestnictwo w tej uroczystości, upamiętniającej Konstytucję 3 Maja, która przez lata inspirowala naród polski.

Krystyna Sroczyńska – Komisja Informacji KPK OT.

Fotografie: Ryszard Mufel, Jakub Kardynal i Ewa Zawistowska.

May_03_2012_photo_01_by_ez

May_03_2012_photo_02_by_ez

May_03_2012_photo_03_by_ez

May_03_2012_photo_04_by_jk

May_03_2012_photo_05_by_jk

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA