Dzień Żołnierza Polskiego w Parku im. Ignacego Paderewskiego.

Od wielu lat Placówlka 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej, przy współudziale Okręgu Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej, organizuje obchody Dnia Żołnierza Polskiego w Parku im. Ignacego Paderewskiego.

Tegoroczne uroczystości odbyły się 19 sierpnia 2012. Otworzyl je przemarsz ze sztandarami prowadzony przez komendanta placówki Krzysztofa Tomczaka.

Komendant, wraz z attache wojskowym RP i oficerami WP przybyłymi na tę uroczystość z Polski, dokonali przeglądu pocztów sztandarowych, po czym złożone zostały wieńce przy tablicy pamiątkowej SWAP. Orkiestra „Biały Orzeł” odegrała hymny narodowe, Kanady, USA i Polski. Minutą ciszy uczczono pamięć żołnierzy poległych na wszystkich frontach świata. Apel poległych przy dźwiękach werbli, odczytał bohater II Wojny Światowej, Mieczysław Lutczyk. Po apelu trębacz odegrał „Last Post”.

Następnie zabrali głos:

komendant Krzysztof Tomczak, który mówił o wielkim znaczeniu patirotyzmu i czynu zbrojnego żołnierzy w odzyskaniu i utrzymaniu niepodległości;

wiceprezes KPK ZG i OT Jan Cytowski, który podkreślił ważność przypominania światu o wkładzie Polaków w to, czym jest dzisiejszy cywilizowany świat;

pplk. Marcin  Waśiński dziękował starszym za to, że młodsi mogą dziś nosić mundur żołnierza, a młodszym za to, że pamiętają o przeszłości;

attache wojskowy RP w Kanadzie, płk. Michał Pęksa, złożył organizatorom podziękowanie za trud i życzył zdrowia i zapału w kontynuowaniu tradycji obchodów.

Konsul RP Grzegorz Jopkiewicz przywołał sceny z filmu o losach powstańca warszawskiego cytując: ”dziś społeczeństwo cieszy się wolnością, dzięki takim jak Wy”.

Po przemówieniach zostały wręczone odznaczenia:

Z rąk konsula RP, Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał Krzysztof Tomczak, Krzyże Zesłańców Sybiru otrzymali Wanda Sophia Gillon i Tadeusz Kazimierz Świca.

Z rąk attache woskowego RP, Złoty Medal Wojska Polskiego otrzymał Krzysztof Tomczak, srebrne – Stanisław Chmielewski i Jozef Stupak, brązowy – Jan Sawczak.

Odznaczenia SWAP wręczone przez komendanta Placówki 114 Krzysztofa Tomczaka, otrzymali:

Miecze Hallerowskie – Zbigniew Pruchnicki,

Krzyże Zasługi – Aleksandra Węsierska I Halina Stankiewicz,

Medale Ignacego Jana Paderewskiego – Agnieszka Chmielewska, Ludomir Blicharski, Bolesław Chamot, Jozef Frydryk, Antoni Karwowski, Anatol Kojło, Jan Kowalski, Stefan Podsiadło, Tadeusz Lis, Maria Zboińska, Stanisław Siedlecki, Leszek Marczewski.

Pplk. Marcin Wasiński przekazał medal Pro Patria dla Romualda Jagiełłowicza.

Po mszy św. odprawionej przez o. Jana Szkodzińskiego, złożono wieńce pod pomnikiem bohaterów Monte Cassino. Harcerze i Rada Programowa Sadzenia Dębów Pamięci zapalili znicze i postawili donice pełne kwiatów pod każdym dębem.

W parku rozpoczął się piknik i zabawa z zespołem “C’est la vie”.

Park im. Ignacego Paderewskiego staje sie jednym z ważniejszych ośrodków polskości w Kanadzie.

Krystyna Sroczyńska – Komisja Infornacji KPK OT

Fot. Lidia Olszewska

Dzien_Zolnierza_2012_Lidia_Olszewska_01

Dzien_Zolnierza_2012_Lidia_Olszewska_02

Dzien_Zolnierza_2012_Lidia_Olszewska_03

Dzien_Zolnierza_2012_Lidia_Olszewska_04

Dzien_Zolnierza_2012_Lidia_Olszewska_05

Dzien_Zolnierza_2012_Lidia_Olszewska_06

Dzien_Zolnierza_2012_Lidia_Olszewska_07