94 Rocznica Odzyskania Niepodległości Przez Polskę.

Obchody 94 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, zorganizowane przez Okręg Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej, odbyły się w niedzielę 11 listopada 2012.

O godz. 11.00 do kościoła św. Stanisława Kostki wprowadzone zostały sztandary.

Proboszcz parafii o. Mirosław Olszewski OMI podał intencję mszy sw. i przywitał władze kongresu, Polski, Kanady, przedstawicieli organizacji polonijnych, weterańskich, harcerzy i Polonię. Ksiądz proboszcz odprawił uroczystą mszę św. w intencji Polski, podczas której wyglosil patriotyczną homilię, bogato obrazującą trudną drogę do odzyskania niepodległości przez Polskę.

Po mszy św. ulicą Queen, przeszedł pochód, prowadzony przez komendanta Placówki 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej, Krzysztofa Tomczaka. Pochód otwierała orkiestra „Orzeł Biały”, za nią szli weterani i poczty sztandarowe, dalej oficjalni goście, Koło Pań „Nadzieja”, harcerze z werblami i Polonia.

Uroczystość rozpoczął komendant Krzysztof Tomczak. Odegrano dwa hymny narodowe, kanadyjski i polski. Na maszt została wciągnięta polska flaga przez prezesa Stowarzyszenia Lotników Polskich Skrzydło „Warszawa” Marcelego Ostrowskiego w asyście harcerzy.

Dalsze prowadzenie przejął prezes KPK OT Juliusz Kirejczyk. Prezes przywitał Polonię przybyłą na uroczystość i przedstawił gości honorowych: konsula generalnego RP Grzegorza Morawskiego, reprezentantów polskiej armii i polskiej marynarki, Peggy Nash MP, Cheri DiNovo MPP, rzecznika prasowego Krystynę Sroczyńską, występującą w imieniu prezesa KPK Teresy Berezowskiej.

Głównym mówcą byl prezes Juliusz Kirejczyk. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie tej rocznicy. Długa droga do niepodległości została okupiona życiem i krwią Polaków, aby ich duch zostal zachowany. Przypomniał jak wielkie załugi w walce o wolną Polskę położyli ówcześni polscy przywódcy: marszałek Józef Piłsudski, Roman Dmochowski i Ignacy Paderewski oraz setki i tysiące bezimiennych bohaterów, dla których cena niepodległości Polski byla wyższa ponad wszystko, wliczając ich własne życie. Utrzymali ją powstańcy śląscy, wielkopolscy i armia polska. Walczyli o nią żołnierze Armii Krajowej, powstańcy warszawscy i żołnierze wyklęci. Walczyły o nią miliony Polaków zjednoczonych w ruchu „Solidarność”. Walczył o nią cały naród.

Zanim glos zabrali kolejni mówcy, prezes przeczytal oświadczenie ministra obywatelstwa, imigracji i wielokulturowości Jasona Kenney, uznające ten dzień, niedzielę 11 listopada, za Dzień Niepodległości Polski. Obok życzeń i gratulacji, w tym oświadczeniu minister przypomniał 123 lata Polski pod zaborami, odzyskanie niepodległości po I wojnie światowej, zmagania narodu polskiego z nazistowką i sowiecką tyranią podczas II wojny światowej, a potem zmagania z rządem komunistycznym, aż do pełnego odzyskania niepodległości w roku 1989. Wskazał na wklad osób polskiego pochodzenia w rozwój Kanady.

Konsul Generalny Grzegorz Morawski przypomniał tysiące pełnych oddania ochotników Błękitnej Armii. Powiedział – nie ma większej wartości niż wolność i niepodległość Ojczyzny. Powołał się na słowa Jana Pawła II – wolność nie jest dana, ona jest nam zadana. Po raz pierwszy od wieków, jako czlonek NATO i Unii Europejskiej, Polska czuje się bezpieczna. Mamy zbieżność poglądów z Kanadą na ważniejsze sprawy międzynarodowe. Żołnierze obydwu krajów służyli w Afganistanie, chroniąc świat przed terroryzmem. Dzisiaj oddajemy hołd tym, którzy walczyli o wolną Polskę.

Peggy Nash MP wyraziła dumę, że w jej okręgu wyborczym jest tak wiele polskich instytucji. Wręczyła list gratulacyjny z życzeniami dla Polonii.

Cheri DiNowo MPP przekazała życzenia, gratulacje i podziękowania.

Rzecznik prasowy KPK Krystyna Sroczyńska pozdrowiła uczestników w imieniu prezes Teresy Berezowskiej. Mówiła – obchody Święta Niepodległości Polski w Toronto mają długą tradycję. Jest to dzien przypominania naszej historii, tej męczeńskiej i tej chlubnej. Składamy dzisiaj hołd wszystkim weteranom, polskim i kanadyjskim, poległym i tym, którzy przezyli. Bywało na tych uroczystościach wielu weteranów. Dziś jest ich mało. Składamy dziś hołd weteranom, którzy są obecni tutaj, za ich ofiarną służbę dla kraju.

Orkiestra “Orzeł Biały” uświetniła uroczystość podczas marszu i przy ratuszu. Werble harcerzy dodawały mocy maszerującym. Podczas marszu rozdawane były obserwatorom ulotki informacyjne o tym dniu.

Organizatorzy złożyli serdecznie podziękowanie weteranom, harcerzom i Polonii za wzięcie udziału w tej patriotycznej uroczystości.

Tekst: Krystyna Sroczyńska – Komisja Informacji KPK OT.

Fot.  Andrzej Kawka, Sylvia Maniak, Barbara Okowiak.

Fot_18_Barbara_Okowiak_DSC_0634_edited

Fot_17_Andrzej_Kawka_IMG_0279_edited

Fot_16_100_1192_edited

Fot_15_Sylvia_Maniak_P1120111_edited

Fot_14_100_1178_edited

Fot_13_Barbara_Okowiak_DSC_0537_edited

Fot_12_Barbara_Okowiak_DSC_0511_edited

Fot_11_Barbara_Okowiak_DSC_0504_edited

Fot_10_Barbara_Okowiak_DSC_0515_edited

Fot_09_Sylvia_Maniak_P1120105_edited

Fot_08_Barbara_Okowiak_DSC_0464_edited

Fot_07_100_1171_edited

Fot_06_100_1173_edited

Fot_05_100_1168_edited

Fot_04_Andrzej_Kawka

Fot_03

Fot_02_Sylvia_Maniak

Fot_01_Andrzej_Kawka