“Co wiemy o przebiegu Katastrofy Smoleńskiej”.

9 grudnia miało miejsce zorganizowane przez istniejący przy Gminie 1 Związku Narodowego Polskiego, Klub Dyskusyjny “Historia-Teraźniejszość” i Stowarzyszenie Inżynierów Polskich Oddział Mississauga spotkanie:

                       “Co wiemy o przebiegu Katastrofy Smoleńskiej”. 

Prezentację prof. Piotra Witakowskiego, organizatora Konferencji Smoleńskich poprzedziło wprowadzenie p. Jana Cytowskiego organizatora Klubu Dyskusyjnego. Podkreślono wieloletnią uzależniającą Europę politykę  energetyczną Federacji Rosyjskiej w kontekście 2008r i najazdu Rosji na Gruzję, roku 2014, napadu na Ukrainę i zajęcie Krymu oraz wojnę 2022r na Ukrainie. To wszystko układa się w logiczną całość planowanej przez Federację Rosyjską, przy współpracy z Niemcami, energetyczną kontrolę nad Europą.  Potwierdza to też w szerszym kontekście przyjęta przez Parlament Europejski rezolucja uznającą Rosję za państwo   terrorystyczne.

A picture containing text, plaque

Description automatically generated

Aktualne decyzje Prokuratury Krajowej RP o postawieniu zarzutów rosyjskim kontrolerom lotów w Smoleńsku w dniu10.04.2010r, jak również agresywna polityka Rosji, uczyniły temat Katastrofy Smoleńskiej bardzo aktualnym. Niepokojem napawa fakt, że po ponad 150 miesiącach od dnia katastrofy nie ustalono jednoznacznie winnych zaniedbań jak również sprawców katastrofy.

A picture containing text

Description automatically generated

W swojej prezentacji prof. Witakowski przedstawił prace zespołu polskich Naukowców, działających poza oficjalnymi strukturami organów badających przebieg i przyczyny bezprecedensowej w dziejach świata katastrofy. Katastrofy, w której śmierć poniosło całe Dowództwo Sił Zbrojnych RP z Prezydentem, Jego Małżonka, wielu przedstawicieli Elity Państwa Polskiego. Prelekcja koncentrowała się wokół dowodów naukowych, wskazujących na jednoznaczną tezę o destrukcji samolotu w czasie lotu (w powietrzu) a nie przy uderzeniu w „pancerna brzozę” czy też zetknięciu z gruntem w miejscu upadku. Przedstawiono, „wyjątkowy” stan zaniedbań, działań uniemożliwiających należyte prowadzenie badan katastrofy przez ówczesne polskie organy władzy. Podkreślono wiele „dziwnych” zachowań organów RP, konstytucyjnie powołanych do zbadania przyczyn katastrofy. O ile sprawa wskazania sprawców katastrofy jest zadaniem Prokuratury RP, o tyle w opinii prof. Piotra Witakowskiego sam przebieg katastrofy, z dużym prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, pozwala na postawianie i udowodnienie tezy o „rozpadzie” samolotu Prezydenckiego. 

Teza o wybuchu we wnętrzu samolotu jest jak najbardziej naukowo uprawniona. Najprawdopodobniej była to bomba termobaryczna, podobna do używanych obecnie przez Rosję na wojnie z Ukrainą.

Nagłośnie i techniczną stronę profesjonalnie „zabezpieczył” p. Hieronim Teresiński a łączność z prof. Witakowskim poprzez Zoom doskonale prowadził i nadzorował p. Zbigniew Pieciul.

Klub Dyskusyjny „Historia-Teraźniejszość”, który współpracuje z Klubem Ronina w Warszawie dodał do swojego grona kilku nowych sympatyków wyrażających zainteresowanie cotygodniowymi spotkaniami Klubu Ronina. 

Opr. J. Cytowski