Apel Zarządu Okręgu Toronto KPK

Zwracamy się do wszystkich organizacji polonijnych i do Polonii z aplelem:

POMÓŻMY MIESZKAŃCOM HAITI

 

Trzęsienie ziemi w Haiti zdewastowało ten najbiedniejszy na półkuli zachodniej kraj. Mieszkańcy Haiti nie mieli wiele. Mieli mizerny dach nad głową, mieli skromny dzienny posiłek. Teraz nie mają nawet tego. Stracili ponad 230 tysięcy swych obywateli, zdewastowana jest infrastruktura, panują głód i choroby. Haitańczcy nadal umierają, umierają od ran, infekcji, z wycieńczenia. Matki chcąc ratować swoje dzieci przed śmiercią gotowe są oddajć je tym, którzy są w stanie je utrzymać.

Pomoc dla Haiti napływa z wszystkich zakątków świata. Także z Kanady, także od Polonii i oraganizacji polonijnych. Do zarządu okręgu wpłynęły już czeki przeznaczone na pomoc Haitańczykom. Apelujemy o podtrzymanie tej akcji, Prześlijcie czeki na adres Okręgu Toronto KPK, 206 Beverley St, Toronto, Ontario M5T 1Z3.

Nadesłane kwoty przekazujemy za pośrednictwem organizacji ShareLife, która jedynie minimalne kwoty zatrzymuje na własną działalność statutową.

Czekamy na Państwa pomoc.

Lista organizacji-darczyńców i kwot już przekazanych:

1. Koło Pań “Nadzieja” – $ 500.00
2. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło 20 – $ 500.00
3. Związek Narodowy Polski Gmina 1 – $ 500.00
3. Związek Narodowy Polski Gmina 1 – $ 500.00
4. KPK Okręg Toronto – $ 500.00
Razem: $ 2000.00

Haiti-Fund-Check