76. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 1944 r. na rozkaz gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, 40 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej rozpoczęło walkę z okupantem.

Obchody upamiętniające 76-rocznicę Powstania Warszawskiego, zorganizowane przez Towarzystwo Warszawskie i Okręg Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej, odbyły się 1 sierpnia 2020 w Toronto, gdzie przed Pomnikiem Katyńskim zgromadziło się około 60 osób, aby uczcić bohaterski zryw narodu polskiego i oddać cześć pamięci poległym w czasie powstańczych walk.

Okręg Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej reprezentował prezes Bartłomiej Habrowski, współorganizator wydarzenia, który wygłosił okolicznościowe przemówienie i złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem katyńskim. W swoim wystąpieniu stwierdził, że nasza pamięć i czczenie tych historycznych wydarzeń, wspaniale wpisują się w szeroko pojęta Obronę i Propagowanie Dobrego Imienia Polski i Polaków, akcję w której KPK Okręg Toronto aktywnie od lat uczestniczy. 

Jako prywatny wkład w świętowanie tej rocznicy, prezes Habrowski wkomponował w zieleń swojego ogrodu własną kreację małego posągu symbolizującego Powstanie.

Prowadzący uroczystość prezes TW Marian Kowalski przedstawił gości honorowych: konsula generalnego Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Grzelczyka i wicekonsul Sylwię Czerwińską, wiceprezesa Zarządu Głównego KPK Juliusza Kirejczyka, prezesa Organizacji Byłych Zołnierzy Armii Krajowej Stanisława Woźniaka, prezes Koła 20 Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sylwię Maniak, prezesa Stowarzyszenia Lotników Polskich Skrzydło „Warszawa” Eugeniusza Kusia, komendanta Stowarzyszenia Józefa Piłsudskiego „Orzeł Strzelecki” Grzegorza Waśniewskiego.

Przemawiali także pozostali goście honorowi, w tym uczestniczka Powstania Warszawskiego Zofia Filejska i złożono kwiaty.

W przemówieniach przypomniane zostały fakty dotyczące Powstania Warszawskiego i sytuacja panująca na frontach II Wojny Światowej w czasie jego wybuchu.

Hymn polski na rozpoczęcie, poezja i pieśni powstańcze na zakończenie były dopełnieniem tego dnia czci i chwały i dały wyraz wdzięczności za bohaterstwo w walce o niepodległość naszej Ojczyzny, Polski.

KS.