73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – uroczystość w Toronto

We wtorek, 1 sierpnia br., w Toronto, przed Pomnikiem Katyńskim społeczność polonijna oddała hołd poległym oraz żyjącym bohaterom Powstania Warszawskiego, bohaterom walki o wolność stolicy i Polski.

Obchody 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zorganizowało torontońskie Towarzystwo Warszawskie. O godzinie 11:00 przed południem, czyli 17:00 w Polsce (obrazującej  godzinę „W”), wszyscy zebrani uczcili pamięć bohaterów Powstania Warszawskiego 73 sekundami ciszy.

Wśród zebranych obecni byli członkowie Towarzystwa Warszawskiego, kombatanci, uczestnicy Powstania Warszawskiego, członkowie Zarządu KPK Okręgu Toronto, Związku Narodowego Polskiego w Kanadzie, Koła Pań „Nadzieja”, Funduszu Dziedzictwa Polek w Kanadzie, Klubu Seniora „Złota Jesień”, mieszkańcy Domu Kopernika, delegacja Stowarzyszenia Józefa Piłsudzkiego „Orzeł Strzelecki” Kanada oraz przedstawiciele innych organizacji i związków polonijnych.

Powstanie Warszawskie pomimo klęski stało się przykładem walki o suwerenność i niepodległość. Jest ono częścią polskiej tradycji patriotycznej, podkreśla bowiem odwagę biorących udział w walce żołnierzy, których nie powstrzymała bezwzględność oraz okrucieństwo oddziałów niemieckich. Jest to postawa ofiarności, uporu, a przede wszystkim bohaterstwa w walce o wolność Ojczyzny. Wolność Ojczyzny bowiem jest wartością wyższą niż życie ludzkie oraz wszelkie dobra i korzyści materialne.

Złożono kwiaty, zapalono znicze oraz wysłuchano oficjalnych przemówień i wspomnień. Głos zabrali m.in.  Marian Kowalski – prezes Towarzystwa Warszawskiego, uczestnik Powstania Warszawskiego – Andrzej Łysakowski, ps. „Kozak”, Iwona Ewa Kirejczyk, córka Krystyny Puławskiej – Wolskiej, ps. „Sarenka”, łączniczki i sanitariuszki w batalionie “Miłosz”, Teresa Arabczak – uczestniczka Powstania, Wanda Bogusz, prezes Okręgu Toronto KPK Juliusz Kirejczyk oraz poprzedni przewodniczący Rady Polonii Świata, Jan Cytowski.

Następnie, razem z chórem Novi Singers, zebrani śpiewali powstańcze pieśni patriotyczne.
W końcowej części spotkania, Towarzystwo Warszawskie zaprosiło zebranych do parku na kawę,  faworki oraz ptysie.