226. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – uroczystości w Toronto.

Uroczystości upamiętniające 226 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zorganizowane przez Okręg Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej odbyły się w niedzielę 7 maja 2017.

O godz.11:00 w kościele św. Stanisława Kostki odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny. Biało-czerwone flagi, powiewające przed wejściem do kościoła i kwiaty w tych barwach na ołtarzu, wskazywały, że dzień ten był wyjątkowy. Sztandary organizacji polonijnych, Rycerze Kolumba i chór kościelny dopełniły jego znaczenia. Święto 3 Maja przypadło w tym roku w Niedzielę Dobrego Pasterza. Wewnętrzny spokój, jaki niesie podążanie za Bogiem, Dobrym Pasterzem i oddanie Ojczyźnie, to były treści zawarte w bogatej homilii, wygłoszonej przez proboszcza parafii o. Wojciecha Kurzydło OMI, który przewodniczył mszy św.

Od południa dom Koła 20 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów był otwarty na postój i odpoczynek z gorącym posiłkiem.

Około godz.14:15 sprzed budynku SPK wyruszył pochód w kierunku gmachu Parlamentu Prowincji Ontario. Po dojściu na miejsce, Teresa Klimuszko odśpiewała hymny Polski i Kanady. Przy hymnie polskim została wciągnięta na maszt polska flaga.

Prowadzący uroczystość prezes Okręgu Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej Juliusz Kirejczyk przedstawił gości honorowych i przywitał prezesów i członków polskich organizacji w Toronto, weteranów, harcerzy i wszystkich obecnych. Jako główny mówca podczas tej uroczystości, wyjaśnił dlaczego, po upływie ponad dwóch stuleci, celebrujemy nadal każdą rocznicę proklamacji pierwszej polskiej konstytucji. Konstytucja 3 Maja była pierwszą próbą zakończenia tzw. demokracji szlacheckiej i rozszerzenia praw i wolności poza klasę rządzącą. Była próbą wyeliminowania politycznej anarchii, zmiany sposobu rządzenia Polską i naprawy politycznego systemu. Wreszcie, co jest być może najważniejsze, Konstytucja miała ogromny wpływ na naród polski. Choć Konstytucja nie uratowała Polskiego Stanu, ocaliła polski naród. Podtrzymywała wiarę w odrodzenie, jednoczyła podczas rozbiorów, inspirowała do walki o niepodległość. Prezes powiedział – naród, który przetrwał 123 lata zależności i obcych rządów, nigdy nie przyjmie mniej niż pełną wolność i niezależność.

Kończąc swoje przemówienie przeglądem historycznych wydarzeń związanych z Konstytucją 3 Maja, prezes powiedział, że rocznica Konstytucji nie pozostała niezauważona w Kanadzie i odczytał listy z życzeniami od premiera Kanady Justina Trudeau i premier Ontario Kathleen Wynne.

W kolejnym przemówieniu, Deputy Speaker of The Ontario Legislature, Soo Wong MPP, odczytała list z życzeniami od Hon. Dave Levaca MPP Speaker Ontario.

Konsul Andrzej Szydło podkreślił powiązanie między świętem Konstytucji 3 Maja i Dniem Polonii i Polaków Za Granicą. Połączenie tych dwóch okazji daje asumpt tego, aby wyrazić uznanie dla Polaków, którzy żyli i żyją za granicą, za to, że w najtrudniejszych dla kraju chwilach stali murem za prawdziwą, wolną i demokratyczną Polską i jej symbolami.

Jeff Yurek MPP przekazał życzenia od lidera Partii Konserwatywnej Patricka Browna.

Cheri DiNovo MPP z Nowej Partii Demokratycznej zauważyła zielone chusty i do życzeń dla wszystkich, dołączyła pozdrowienia dla Koła Pań „Nadzieja”.

Arif Virani MP z Partii Liberalnej przysłał list, który został odczytany przez prezesa KPK OT.

Gościem honorowym był także komandor Krzysztof Książek z Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych Ministerstwa Obrony Narodowej.

Święto 3 Maja to dzień radosny. Radość budził widok weteranów uczestniczących w uroczystości, a także młodzieży. Pochód prowadził komendant Placówki 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej, Krzysztof Tomczak. Polską flagę niosła w pochodzie Sylvia Rasowski, a kanadyjską – Zofia Zambrowicz, obie ze szczepu „Rzeka”. Na przedzie szli harcerze z werblami. Flagę na maszt wciągnęła szczepowa „Szarotek” Małgorzata Nakoneczna.

Radosne było 3-majowe święto pod błękitnym niebem i jasnym słońcem. Po wielu deszczowych dniach w Toronto, zastraszające prognozy na niedzielę nie spełniły się. Jeden z kanadyjskich mówców powiedział: – Bóg słońcem świeci nad polskim narodem.

Niech się święci 3 Maja!

Krystyna Sroczyńska, Komisja Informacji KPK OT.