71 Rocznica Bitwy o Monte Cassino.

Obchody 71 rocznicy zwycięskiej Bitwy o Monte Cassino stoczonej 18 maja 1944 odbyły się w Toronto w niedzielę 17 maja 2015 w parku im. Ignacego Paderewskiego. Uroczystości zostały zorganizowane przez Placówkę 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i Organizację Weteranów II Korpusu 8 Armii.

W południe przy dźwiękach pieśni „My, Pierwsza Brygada”, aleją przeszedł pochód ze sztandarami, prowadzony przez prezesa Organizacji II Korpusu 8 Armii Stefana Podsiadłę. Uczestnicy pochodu ustawili się w dlugim szeregu na boku zadaszonego terenu. Obok granatowych blezerów weteranów i błękitnych peleryn Korpusu Pomocniczego Pań, zieleniły się liczne chusty Koła Pań „Nadzieja” i pojawiły się biało-czerwone szale Funduszu Dziedzictwa Polek. Po przeglądzie pocztów sztandarowych i raporcie, odegrane zostały hymny narodowe Kanady i Polski. Minutą ciszy uczczono żołnierzy poległych na wszystkich frontach świata. Apel poległych, o wielkiej treści i mocy, wygłosił ostatni z żołnierzy 1 Dywizji Pancernej, kpt Mieczyslaw Lutczyk. Po apelu, rozległ się „Last Post” trębacza.

Uroczystość prowadził komendant Placówki 114 SWAP, Krzysztof Tomczak. Na początku wywołal nazwiska uczestników wielkiej bitwy i poprosił ich o powstanie: Uhonorowani weterani: Stefan Podsiadło, Ludomir Blicharski, Bolesław Chamot, Tadeusz Gosiński, Stanisław Adam, Henryk Starczewski dostali zasłużone oklaski.

Po przywitaniu wszystkich uczestników, przedstawieni zostali goście honorowi: konsul generalny RP Grzegorz Morawski, prezes Zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej Teresa Berezowska, przewodniczący Rady Poloni Świata Jan Cytowski, posłowie parlamentu federalnego Władysław Lizoń i Ted Opitz, prezes Okręgu Toronto KPK, Juliusz Kirejczyk, prezes Okręgu Niagara KPK Zofia Soja, prezes Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Stanisław Woźniak, prezes Stowarzyszenia Lotników Polskich Skrzydło „Warszawa” Eugeniusz Kuś, prezes Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej im. Generała Władysława Sikorskiego z Oshawy Stanisław Nieradko, prezes Placówki 621 Royal Canadian Legion im. Władysława Andersa Ryszard Tatarek, reprezentant Zarządu Głównego Związku Narodowego Polskiego w Kanadzie Stanisław Szustak, prezes Związku Polaków w Kanadzie Robert Zawierucha, przewodnicząca Stowarzyszenia Inżynierów Polskich OT Krystyna Sroczyńska, prezes Związku Sybiraków w Oshawie Stanisław Lasek, prezes Gminy 1 Związku Narodowego Polskiego Józef Aleksandrowicz, prezes Związku Ziem Wschodnich Władysław Dziemiańczuk, prezes Korpusu Pomocniczego Pań przy Placówce 114 SWAP Halina Stankiewicz, prezes Funduszu Dziedzictwa Polek w Kanadzie Łucja Stec, prezes Koła Pań „Nadzieja” przy Kole 20 SPK Halina Drożdżal, wieloletni przyjaciel i opiekun prawny Pl. 114 SWAP mecenas Robert Jagielski, major Pierwszej Kanadyjskiej Dywizji Lucjan Grela, „Canadian Veteran Freedom Riders” Mike Boudrias z grupą motocyklistów, kapelan Pl. 114 SWAP o. Jan Szkodziński OMI, prezes Rodziny Radia Maryja Joanna Strzeżek, opiekun duchowy Radia Maryja w Ameryce Północnej o. Jacek Cydzik CSsR, komendant Stowarzyszenia Jozefa Pilsudskiego „Orzeł Strzelecki” Grzegorz Waśniewski, redaktor tygodnika „Goniec” Andrzej Kumor, program telewizyjny Credit Union „Polish Studio”.

Prezes Stefan Podsiadło wystąpił pierwszy. Jako jeden z niewielu żyjących uczestników bitwy o Monte Cassino, przekazał młodemu pokoleniu zadanie rozsławiania ich wyczynów, by z nich uczyli się, jak stanąć na straży Ojczyzny. Wspominał wielkich wodzów: marszałka Józefa Piłsudskiego, generała Władysława Sikorskiego i swojego dowódcę generała Władysława Andersa. Na zakończenie zainicjował pierwsze strofy pieśni Feliksa Konarskiego („Ref-Rena”) „Czerwone Maki”, porywajac wszystkich do wspólnego śpiewu.

Przemawiali: Konsul Grzegorz Morawski, prezes Teresa Berezowska, przewodniczący RPŚ Jan Cytowski, poseł Ted Opitz, poseł Władysław Lizoń, prezes Juliusz Kirejczyk, major Ryszard Grela i reprezentant klubu CVFR Mike Boudrias.

Dziękując za udział i przemówienia, komendant Krzysztof Tomczak powiedział o najważniejszych uroczystościach polonijnych, jakie odbywają się w parku im. I. Paderewskiego. Wspomniał o wizycie premiera Kanady Stephena Harpera w ub. roku i spotkaniu weteranów i kombatantów z ministrem Janem Ciechanowskim w ub. piątek. Zaprosił na letnie pikniki, kulturalne imprezy i uroczystości. Ten park, jest małym punktem na mapie Kanady, który stanowi cząstkę naszej ojczyzny, jedną z niewielu w okolicach Toronto.

Krótki koncert przygotowany przez Kaję Cyganik zakończył część oficjalną.

Uroczystą Mszę Św. w bogatej oprawie muzycznej, odprawił kapelan Pl 114 o. Jan Szkodziński w asyście o. Jacka Cydzika. Byla to niedziela Wniebowzięcia Pańskiego. Homilia, wygłoszona przez o. Szkodzińskiego, była wzniosła i patriotyczna z odniesieniem do ewangelii i Starego Testamentu.

Po mszy świętej pod pomnikiem bohaterów bitwy o Monte Cassino zostały złozone wieńce i kwiaty od Konsulatu Generalnego RP, Placówki 114 SWAP, CVFR, KPK i Koła Pań „Nadzieja”. Kosz pełen kwiatów w kolorach błękitu Armii gen. J. Hallera i czerwieni maków na Monte Cassino przyniosła Ewa Deoniziak.

  1. Jacek Cydzik polecił Bożemu Miłosierdziu dusze wszystkich poległych, a także zabitych na Wołyniu i kresach. Znów popłynęła pieśń „Czerwone Maki”, zainicjowana przez prezesa Stefana Podsiadłę, wzmocniona głosem Teresy Klimuszko.

Zrobiono kilka pamiątkowych zdjęć i zaproszeni goście udali się na bankiet do sali hetmańskiej.

W zwycięskiej bitwie o Monte Cassino brało udział 46 tys. polskich żołnierzy. Poniesione straty wyniosły prawie tysiąc poległych i ponad 3 tys. rannych i zaginionych. Placówka 114 SWAP z komendantem Krzysztofem Tomczakiem i II Korpus 8 Armii z prezesem Stefanem Podsiadłą dbają o zachowanie pamięci o bohaterach. Chwała im za to i podziękowanie.

Krystyna Sroczyńska, Komisja Informacji KPK OT.

Zdjęcia – Chris Angus i Joanna Strzeżek.

Monte Cassino 2015 01 100_2141

Monte Cassino 2015 02 100_2143

Monte Cassino 2015 03 100_2144

Monte Cassino 2015 04 100_2145

Monte Cassino 2015 05 100_2146

Monte Cassino 2015 06 100_2150

Monte Cassino 2015 07 Fot. Joanna Srzezek IMG_1679  (Large)

Monte Cassino 2015 08 100_2152

Monte Cassino 2015 10 100_2156

Monte Cassino 2015 11 100_2154

Monte Cassino 2015 12 Fot. Joanna Strzezek IMG_1701  (Large)

Monte Cassino 2015 13 100_2161

Monte Cassino 2015 14 100_2165

Monte Cassino 2015 15 100_2170

Monte Cassino 2015 16 100_2174

Monte Cassino 2015 17 100_2179

Monte Cassino 2015 18 100_2178

Monte Cassino 2015 19 Fot. Joanna Strzezek IMG_1787  (Large)

Monte Cassino 2015 19a 100_2183

Monte Cassino 2015 20 Fot. Joanna Strzezek IMG_1810  (Large)

Monte Cassino 2015 21 Fot. Joanna Strzezek IMG_1821  (Large)

Monte Cassino 2015 22 Fot. Joanna Srzezek IMG_1833  (Large)

Monte Cassino 2015 23 Fot. Joanna Srzezek IMG_1852  (Large)

Monte Cassino 2015 24 Fot. Joanna Srzezek IMG_1853  (Large)

Monte Cassino 2015 25 100_2190