Yvan Baker MPP, wnioskuje o uznanie Zbrodni Katyńskiej za ludobójstwo.

Tuż przed niedzielnymi uroczystościami katyńskimi w Toronto, poseł okręgu Etobicoke Centre, Yvan Baker, złożył wczoraj wniosek o przyjęcie przez  Parlament Prowincji Ontario rezolucji uznającej  Zbrodnię Katyńską za ludobójstwo. Społeczność polonijna w Kanadzie od dawna upominała się o przyjęcie takiej rezolucji, dotychczas bezskutecznie. Wyrażamy pełne poparcie dla tej rezolucji i mamy nadzieje, że rezolucja ta zostanie przyjęta jeszcze przed rozwiązaniem parlamentu, w związku ze zbliżającymi się wyborami w Ontario. Poniżej zamieszczamy pełny tekst wniosku i rezolucji.

Motion to Recognize Katyn Massacre_NR April 12 2018