Spotkania opłatkowe organizacji kongresowych w Toronto

Opłatek SPK Koło Nr 20 oraz Koło Pań „Nadzieja”.

 

Kolędy, pastorałki, życzenia i świąteczna atmosfera towarzyszą spotkaniom opłatkowym organizowanym każdego roku przez  Stowarzyszenie Polskich Kombatantȯw Koło nr 20, przy 206 Beverley Street w Toronto.

Rownież i w tym roku, w Dniu Trzech Krȯli – 6 stycznia, miało miejsce Noworoczne Spotkanie Opłatkowe przy muzyce, śpiewie kolęd i pastorałek, zorganizowane przez członkȯw SPK Koło Nr 20 oraz Koło Pań „Nadzieja”.

 

Prowadząca spotkanie p. Gabriela Dudek podkreśliła ważność świąt Bożego Narodzenia dla chrześcijan, a szczegȯlnie dla naszych polskich tradycji.

A panie, prezes Koła nr 20 Zofia Śliwińska oraz prezes Koła Pań „Nadzieja”, Aniela Gańczak serdecznie powitały wszystkich obecnych oraz złożyły życzenia noworoczne.

 

Przy pięknie zastawionych stołach zgromadzili się zaproszeni goście, w tym przedstawiciele Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręg Toronto, Zarządu Głȯwnego Stowarzyszenia Polskich Kombatantȯw, Kombatanci, uczestnicy bitwy o Monte Cassino, członkowie SPK Koła nr 20, Koła Pań „Nadzieja”, Konsulatu Generalnego RP w Toronto, Placȯwki 114 SWAP, Duchowiestwo oraz przedstawiciele Polskiej Inicjatywy Studenckiej w Kanadzie (PISK).

 

Podniosłym momentem spotkania było dzielenie się opłatkiem, które zawsze wywołuje falę wielkich emocji. Opłatek bowiem jest symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości, dlatego przełamanie się nim wyraża chęć bycia razem. A dobre życzenia są rodzajem błogosławieństwa, więc życzono sobie nawzajem długo i serdecznie, a ciepłe słowa trafiały dokładnie w potrzeby serca. Przy spożywaniu potraw długo toczyły się rozmowy, pełne refleksji oraz wspomnień.

 

Miłą niespodzianką było wręczenie przez grupę PISK czeku na ręce p. Zofii Śliwińskiej na potrzeby SPK Koła 20. A p. Stefan Podsiadło rȯwnież obiecał ze swej strony finansową pomoc Stowarzyszeniu Polskich Kombatantȯw.

 

Zgodnie z prastarą polską tradycją po uroczystym obiedzie odbyło się śpiewanie kolęd i pastorałek. Pan Wacław Bielawa przygotował wspaniałą składankę kolęd, wprowadzając wszystkich w nastrój radosnego kolędowania. Pani Wanda Bogusz deklamowała napisane przez siebie okolicznościowe wiersze.

 

Na nadchodzące dni życzymy nadziei, pokoju serca, ciepła rodzinnego i ludzkiej życzliwości. A  Nowy Rok 2018 niech przyniesie zdrowie, pomyślność, wzbogaci o nowe, ciekawe wydarzenia i spełni najskrytsze marzenia.

Opłatek Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Toronto

Spotkanie opłatkowe SIP Oddziału Toronto miało  miejsce w sobotę 6 stycznia 2018. Na spotkanie przyjechały koleżanki i koledzy z Oddziałów Toronto i Mississauga SIP wraz ze swoimi rodzinami i przyjaciółmi. Zarząd Główny SIP reprezentował kol. Jan Cytowski, wiceprezes. Państwo Elżbieta i Andrzej Sochaj, właściciele firmy „Cyclone”, to Oddział Mississauga. Z Zarządu SIP OT, obok przewodniczącej, byli kol. Janusz Majerski, wiceprzewodniczący i sekretarz w jednej osobie oraz kol. Maria Świętorzecka, filar biuletynu SIP „New Link”, a z Komisji Rewizyjnej, przewodniczący kol. Janusz Niemczyk i kol. Leszek Dżbik. Kol. Piotr Huryn, swoją obecnością po latach nieobecności, przypomniał historyczne już czasy kursów komputerowych, prowadzonych w Stowarzyszeniu dla nowo przybyłych inżynierów, w latach 80-tych ubiegłego stulecia, przez „Braci Hurynów”.

Zawitali także reprezentanci organizacji kongresowych, jak prezes KPK OT Juliusz Kirejczyk, komendant Pl.114 SWAP Krzysztof Tomczak, prezes II Korpusu 8 Armii Stefan Podsiadło wraz z małżonkami, prezes Kola 20 SPK Zofia Śliwińska, prezes Kola Pań „Nadzieja” Aniela Gańczak ze swoimi Paniami, reprezentacja Gminy 1 ZNPwK i wielu miłych gości, zaprzyjaźnionych ze Stowarzyszeniem.

Muzyka, śpiew i obok kolęd melodie z dawnych lat, wśród słodkich i mniej słodkich smakołyków, wypełniły spotkanie opłatkowe Oddziału Toronto Stowarzyszenia Inżynierów Polskich (rok zalożenia 1941), które niedawmo obchodziło swoje 75 lecie.

Opłatek Gminy 1. Związku Narodowego Polskiego w Kanadzie.

W świątecznej atmosferze upłynął Opłatek Gminy 1 Związku Narodowego Polskiego w Kanadzie. W domu na Judson zgromadzili się członkowie gminy i wielu gości, przedstawicieli bratnich organizacji polonijnych, konsulatu, mediów polonijnych. Uroczystość prowadził Bartłomiej Habrowski, prezes Gminy 1, modlitwę odmówił ks. Tadeusz Pożuczek, a spotkanie umilała muzyką i kolędami  Aleksandra Węsierska, której towarzyszyli wszyscy zebrani.