Komisja Propagowania i Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków KPK Okręg Toronto

1 marca w Polsce i w środowiskach polonijnych poza granicami Polski czczono pamięć  Żołnierzy Wyklętych. Ich ofiara życia i cierpienia nie poszła na marne. Wyrosło pokolenie,  które inspirowane Ich postawą, w różny sposób walczyło o wolną, suwerenną Polskę. To  Pokolenie, również dzisiaj musi mierzyć się z wyzwaniami współczesności, aby Polska  zachowała suwerenność i niepodległość. Zgodnie z często powtarzaną zasadą „wolność i  niepodległość nie są dane raz na zawsze”. 

Polecam dwie ważne publikacje i kolejny odcinek dr Leszka Pietrzaka – rtm. Pilecki. 

Jan Cytowski 7.02.2022 

Rotmistrz Pilecki