Dzień Żołnierza Polskiego w SPK Koło 20.

W siedzibie Koła 20 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Toronto przy 206 Beverley St., miała miejsce niezwykła uroczystość z okazji Dnia Żołnierza Polskiego, podczas której wręczone zostały brązowe krzyże kombatanckie za długoletnią przynależność do stowarzyszenia.

Dzień Żołnierza Polskiego obchodzony jest w rocznicę bitwy warszawskiej, zwanej “Cudem nad Wisłą”, stoczonej w dniach 12-25 sierpnia 1920, w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Bitwa ta, uznana za 18-tą na liście przełomowych bitew świata, zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i nierozprzestrzenianiu się komunizmu na Europę Zachodnią.

100_0547-vUroczystość rozpoczęto wniesieniem sztandaru SPK i odśpiewaniem hymnów narodowych Kanady i Polski. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków SPK, oraz żołnierzy poleglych w walkach o wolną Polskę, żołnierzy, którzy zginęli w Afganistanie i ofiary katastrofy pod Smoleńskiem.

Część oficjalną poprowadził prezes KPK OT Jan Cytowski, rownocześnie członek zarządu Koła 20 SPK, który przywitał gości honorowych, w tym płk Dariusza Dachowicza z Polski, prezesa KPK Władysława Lizonia, wiceprezesa ZG SPK Zbigniewa Gondka, przedstawicieli organizacji polonijnych z rodzinami i wszystkich obecnych. W okolicznościowym przemówieniu podkreślił znaczenie i rolę polskiego żołnierza w historii naszego narodu i Europy, aż po dni obecne.

W czasie obiadu, który, jak zawsze w SPK, był smaczny i obfity, ze sceny płynęły dzwięki muzyki fortepianowej.

Po obiedzie nastąpila podniosła chwila wręczenia krzyży przez prezesa Koła 20 SPK, Adama Kreutzera. Krzyże otrzymali: Kwiatkowska Halina, Raston Henryk, Steckiewicz Leon, Burghardt Wiesław, Kuczyński Zdzisław, Ziołkowski Lech, Żurowski Zdzisław, Burski Jerzy, Chlebiński Jerzy, Ejbich Bohdan, Ejbich Anna, Wiśniewski Bernard, Konarski Władysław, Starczewski Henryk, Adam Stanisław, Bardecki Edmund, Fijał Marian, Fijał Edwarda, Fiszer Alicja, Kreutzer Adam, Marchlewicz Mieczysław, Turzańska Szymborski Nelli, Zamaro Edward, Zamaro Krystyna, Kaszuba Maria, Fiegler Wacław, Fujarczuk Stanisław, Kryński Zdzisław, Michałowska Bronisława, Polatyńska Albina, Sieciechowicz Jadwiga, Twarog Krystyna, Zieliński Stefan, Mazgis Zakrzewski Janina, Szydłowski Krzysztof, Janota Halina, Gaszyński Antoni, Adamski Michał, Janik Zbigniew, Marczewski Leszek, Prusiński Lech, Ratajewski Stanisław, Rybczyński Stanisław, Śliwińska Zofia, Kowalczyk Józef, Łopatko Maria, Mielżyński Piotr, Ostrowski Bolesław, Radwan Antoni, Tylkowska Stella.

Po ceremonii wręczenia krzyży, wystąpili mówcy. Z pochylonym czołem dziękowali kombatantom za to, co zrobili dla Polski i świata. Wkońcu rozbrzmialy wojskowe piosenki, “Wojenko, wojenko”, “Witaj Zosieńko” i inne, śpiewane przez polonijną wokalistkę Teresę Klimuszko i Wacława Bielawę, przy akompaniamencie Jana Kornela. Występ przekształcił się we wspólne śpiewanie. Piosenka o Zosieńce, dedykowana byla niestrudzonej w swojej trosce o dom SPK, pani Zofii Śliwińskiej, która tę uroczystość, wraz z zarządem, przygotowała.

Działalność SPK jest szeroko znana w Polonii Kanadyjskiej. Żołnierskie spotkanie u kombatantów z okazji Dnia Żolnierza Polskiego ma długoletnią tradycję. W tym roku kombatanci spotkali się po raz kolejny i mieli okazję wspominać chwile przeżyte w czasie II Wojny Światowej. To dla nich i dla tych, którym coraz trudniej jest po schodach chodzić, została niedawno oddana do użytku winda.

Do zobaczenia w zdrowiu na następnym spotkaniu.

 

Krystyna Sroczyńska (KPK OT – Komisja Informacji)
Fotografie: Chris Angus

100_0544-v

100_0550-v

100_0558-v