Dęby Pamięci w Parku im. I.Paderewskiego.

Katyń – ocalić od zapomnienia.

Druga już uroczystość sadzenia Dębów Pamięci w Parku im. I. Paderewskiego, w ramach ogolnoświatowego programu patriotyczno-edukacyjnego „Katyń – ocalić od zapomnienia”, odbyła się w niedzielę 3 czerwca 2012. Zorganizowana została przez Placówkę 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i Radę Programową Uroczystości Sadzenia Dębów Pamięci w Toronto. Program ten, założony w 2008 r., objęty patronatem ś.p. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, koordynowany przez Stowarzyszenie „Parafiada” w Polsce, ma na celu uczczenie pamięci i przybliżenie sylwetek ofiar mordu katyńskiego. Zasadzonych będzie 21,857 dębów w różnych miejscach na świecie. Każdy dąb ma upamiętniać jednego bohatera. Na uroczystość przybył z Polski prezes Stowarzyszenia “Parafiada”, Pijar, o. Marek Kudach, SchP.

W niedzielę oprócz dwunastu rodzin bohaterów, ich przyjaciol i sponsorów dębów, do parku przybyli przedstawiciele kongresu, konsulatu i organizacji polonijnych oraz, mimo zapowiadanego deszczu, wiele osób prywatnych.

Po odegraniu trzech hymnów państwowych, CAN, USA , PL, minutą ciszy uczczono pamięć polskich żołnierzy, poległych na wszystkich frontach świata. Apel poległych, w którym wymienione zostały nazwiska siedmiu bohaterów ubiegłorocznej akcji i dwunastu tegorocznej, odczytał druh Andrzej Kawka, jeden z głównych organizatorów tej uroczystości, Odegrano Last Post.

Następnie zostali przedstawieni członkowe rodzin bohaterów.To dla nich był ten dzień. Kolejno powitani byli: konsul generalny Marek Ciesielczuk, prezes KPK OT Juliusz Kirejczyk, wiceprezes KPK OT Jan Cytowski, płk Jerzy Jankowski, prezes II Korpusu 8 Armi Stefan Podsiadlo, prezes Stowarzyszenia Lotników Polskich Skrzydło „Warszawa” Marceli Ostrowski i były prezes Jan Gasztold, z Funduszu Dziedzictwa Polek Stella Szustaczek, prezes Koła Pań “Nadzieja” Halina Drożdżal z zastępem pań w zielonych chustach, niebieskie peleryny to Korpus Pomocniczy Pań działający przy Placówce 114 SWAP z komendantką Barbarą Chmielewską, z ZHR druhna Elzbieta Łyszkiewicz, Koło Sympatyków PIS i inni.

Joanna Tomczak odczytała list podpisany przez Macieja Klimczaka, podsekretarza stanu Kancelarii Prezydenta RP w imieniu prezydenta Bronisława Komorowskiego. Wygloszone zostaly przemówienia. Plk. Jerzy Jankowski dokonal dekoracji zasłużonych osób Medalami Wojska Polskiego. Złoty – o. Jan Szkodziński. Srebrne – Adam Dudzik, Jan Skruch, Janusz Stypka. Brązowy – Andrzej Kawka, Grzegorz Siudaj. Medale I. Paderewskiego, z rąk komendanta Krzysztofa Tomczaka, otrzymali Roman Baraniecki i Stanisław Wodala.

Mszę św. odprawił o. Jan Szkodziński OMI, kapelan Placówki 114 SWAP, w asyście dwóch księży z Polski, o. Marka Kudacha SchP i Cystersa o. Floriana Rosińskiego O.Cist z Wąchocka.

Nadszedł kulminacyjny moment uroczystości, ceremonia sadzenia Dębów Pamięci.

Każdy dąb, przewiązany biało-czerwoną wstęgą, z tablicą stojącą obok, był miejscem krótkiego postoju. Prowadzący tę ceremonię pan Andrzej Kawka i pan Roman Baraniecki przedstawiali biografie bohaterów, zakonczone tym samym: ”zamordowany z rozkazu najwyzszych wladz Związku Sowieckiego”. Każdy dąb został poświęcony i przy każdym odmówiona była modlitwa. Członkowie rodzin i opiekunowie dosypywali ziemię. Slowami „Cześć Jego Pamięci” żegnano bohatera.

Na zakończenie odczytane zostało nazwisko Leszka Solskiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej, w drodze do Katynia, gdzie miał oddać hołd swojemu ojcu Kazimierzowi i stryjowi Adamowi Solskim, zamordowanym w Katyniu.

Nocą w parku zapłonęły pod dębami znicze, zapalone przez organizatorów tej pięknej uroczystości.

Krystyna Sroczyńska, KPK OT – Komisja Informacji.

Fotografie: Chris Angus, Hanna i Bartosz Deczkowscy.

Dębami Pamięci zostali uhonorowani:

Porucznik Feliks Rączka – opiekunami są Polska Inicjatywa Studentów w Kanadzie oraz Państwo Elżbieta i Janusz Jegierowie.

Pułkownik Bronisław Piniecki – opiekunami są Fundusz Dziedzictwa Polek w Kanadzie oraz Państwo Elżbieta i Andrzej Pinieccy.

Aspirant Policji Państwowej Józef Pikulski – opiekunami są Koło Polek przy Związku Polaków w Kanadzie, Brantford Grupa 10 oraz Pan Leo Pikulski.

Kapitan Marynarki Wojennej Bolesław Mikołaj Porydzaj – opiekunem jest Szkoła Polonii imienia Jana Pawła II w Hamilton.

Kapitan Marynarki Wojennej Janusz Marciniewski – opiekunem jest Szkoła Polonii imienia Jana Pawła II w Hamilton.

Kapitan Franciszek Wójcik – opiekunem jest Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Placówka Nr 114 w Toronto.

Kapitan Kazimierz Sroczyński – opiekunami są Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręg Toronto oraz Krystyna Sroczyńska i Zbigniew Sroczyński.

Major Antoni Burski – opiekunami są Rada Programowa Uroczystości Sadzenia Dębów Pamięci w Toronto oraz Państwo Krystyna i Jerzy Burscy.

Major Jan Byra – opiekunami są Rada Programowa Uroczystości Sadzenia Dębów Pamięci w Toronto oraz Państwo Krystyna i Jerzy Burscy.

Podporucznik Ernest Karol Till – opiekunami są Szczep „Quo Vadis” ZHR w Kanadzie oraz Pani Adolfina Schmidt z domu Till.

Major Lotnictwa Józef Mańczak – opiekunem jest Stowarzyszenie Józefa Piłsudskiego „Orzeł Strzelecki” Kanada.

Kapitan Henryk Alojzy Sosnowski – opiekunami są Rada Programowa Uroczystości Sadzenia Dębów Pamięci w Toronto i Państwo Krystyna i Andrzej Rankowicz.

Krystyna Sroczyńska, KPK OT – Komisja Informacji

Fot. Janusz Bujnowski

Pic_01_Deby_Pamieci_2012

Pic_02_Deby_Pamieci_2012

Pic_03_Deby_Pamieci_2012

Pic_04_Deby_Pamieci_2012

Pic_05_Deby_Pamieci_2012

Pic_06_Deby_Pamieci_2012

Pic_07_Deby_Pamieci_2012

Pic_08_Deby_Pamieci_2012

Pic_09_Deby_Pamieci_2012

Pic_10_Deby_Pamieci_2012

Pic_11_Deby_Pamieci_2012

Pic_12_Deby_Pamieci_2012

Pic_13_Deby_Pamieci_2012