“Black Ribbon Day” w Toronto

„Black Ribbon Day” – Międzynarodowy „Dzień Czarnej Wstążki”, upamiętniający ofiary komunizmu i nazizmu, reżimów totalitarnych odpowiedzialnych za śmierć dziesiątek milionów niewinnych ludzi, obchodzony jest w rocznicę zbrodniczego paktu Ribbentrop – Mołotow zawartego pomiędzy III Rzeszą Niemiecką a ZSRR i podpisanego w Moskwie 23 sierpnia 1939r. Pakt uzgadniał strefy wpływu i granice między faszystowskimi Niemcami i sowiecką Rosją po napadzie i podbiciu Polski, państw bałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii) oraz Finlandii. Przewidywał ścisłą współpracę Rosji i Niemiec w dziedzinie wojskowej, politycznej i gospodarczej. Bezpośrednim wynikiem tego paktu był napad Niemiec i Rosji na Polskę we wrześniu 1939r., co rozpoczęło II wojnę światową. Konsekwencją tego paktu i wojny były nie tylko milionowe ofiary, ale także prawie półwieczne cierpienia narodów oddanych przez aliantow we władanie sowieckiej Rosji.

Rezolucją parlamentu kanadyjskiego, „Black Ribbon Day” został uznany w 2009r. jako kanadyjski dzień pamięci o ofiarach nazistowskiego i komunistycznego totalitaryzmu w Europie.

Corocznie, w Toronto, organizowane są uroczystości upamiętniające te ofiary i przypominające zbrodnicze systemy. Są one przygotowywane przez organizacje członkowskie Kanadyjskiej Rady Środkowej i Wschodniej Europy (The Central and Eastern European Council of Canada-CEEC). Tegoroczne uroczystości, zorganizowane przez Kongres Polonii Kanadyjskiej, odbyły się 23 sierpnia w Queen’s Park o godz. 12:00.

Udział wzięli m.in. prezes CEEC Andris Kesteris, przedstawiciele parlamentu federalnego Borys Wrzesnewskyj i prowincjonalnego, Dipika Damerla i Cheri DiNovo. Ze strony polskiej uczestniczyli: konsul generalny Grzegorz Morawski i konsul Andrzej Szydło, prezes KPK Władysław Lizoń, prowadząca uroczystość Teresa Berezowska, prezes KPK OT Juliusz Kirejczyk oraz reprezentanci grup etnicznych.

Dzięki pomocy Romana Baranieckiego i Andrzeja Kawki, podczas uroczystości pokazana była wystawa przygotowana przez Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. Wystawa przedstawia lotnicze misje i zaangażowanie kanadyjskich lotnikow w niesieniu pomocy walczącym powstańcom.

Krystyna Sroczyńska KPK OT

Zdjęcia: Paul Kiilaspea, Eesti Elu/Estonian Life