97 Rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę.

97 Rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę.

 

Obchody 97 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, zorganizowane przez Okręg Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej, odbyły się w niedzielę 8 listopada 2015.

 

O godz. 11.00, do kościoła św. Stanisława Kostki, wprowadzone zostały sztandary kilkunastu organizacji kongresowych. Uroczystą Mszę Św. w intencji Ojczyzny odprawił proboszcz parafii o. Wojciech Kurzydło OMI. W homilii nawiązał do bohaterów walk niepodległościowych, którzy dając z siebie wszystko: czas, poświęcenie i życie, ocalili dziedzictwo polskości, rozwinęli je i wzbogacili. Serdecznie podziękował weteranom, młodzieży i tym, którzy dbają o zachowanie narodowych wartości i polskiego ducha. Ołtarze zdobiły biało-czerwone kwiaty. Mszę św. uświetnili Rycerze Kolumba i chór parafialny. Przy wyjściu z kościoła rozdawane były ulotki o obchodzonym święcie, opracowane w języku polskim i angielskim przez KPK OT.

 

Po Mszy Św. ulicą Queen, przeszedł pochód, prowadzony przez komendanta Placówki 114 SWAP i zarazem członka zarządu KPK OT, Krzysztofa Tomczaka oraz harcerzy, niosących flagi, polską i kanadyjską. Na czele pochodu byli harcerze z werblami i przedstawiciele organizacji kongresowych ze sztandarami, w tym weterani, harcerze, „hallerczycy” w historycznych mundurach Błękitnej Armii Gen. Hallera. Za sztandarami szli reprezentanci KPK OT, konsulatu RP i parlamentu ontaryjskiego. W biało-czerwonych szalach szły ze sztandarem panie z Funduszu Dziedzictwa Polek w Kanadzie. Zielonymi chustami wyróżniało się, liczne jak zawsze, Koło Pań „Nadzieja” przy Kole 20 SPK. Transparenty i polskie flagi ugrupowań niezrzeszonych w KPK oraz społeczność polonijna zamykały pochód.

Przy dźwiękach werbli harcerskich, pochód dotarł do ratusza miejskiego “City Hall”. Na rozpoczęcie odegrano dwa hymny narodowe, kanadyjski i polski. Na maszt została wciągnięta polska flaga.

Prowadzący uroczystość wiceprezes KPK OT, Bartłomiej Habrowski, wygłosił przemówienie wprowadzające, przedstawił gości honorowych i przywitał wszystkich uczestników, po czym wystąpili goście honorowi

Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej Teresa Berezowska oparła swoje przemówienie na trzech wartościach, wierze, nadziei i miłości. Wartości te wiążą się z historycznym dla Polski dniem odzyskania niepodległości i kanadyjskim “Remembrance Day”. Wiara trzymała nas przez lata niewoli. Z nadzieją czekaliśmy na odzyskanie wolności. Modliliśmy się z miłości do Ojczyzny. Hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna” na zawsze zachowało się w naszych sercach.

Konsul RP Andrzej Szydło, podziękował za zaproszenie na obchody Święta Niepodległości z Polonią i do Polonii skierował serdeczne słowa. Polacy za granicą nie mogą i nie mogli na codzień cieszyć się Ojczyzną, której poświęcali swoje życie i wielu za Ojczyznę życie swoje oddało. O niepodległość walczyli Hallerczycy w r. 1918 i inni, aż po mroczne lata komunizmu. Wszędzie towarzyszył walczącym duch odrodzenia Polski.

Yvan Baker MPP przekazał pozdrowienia od premier Ontario Kathleen Wynne. Jego rodzice nie byli Polakami, ale przeszli podobną niewolę na Wschodzie. Postawa Polaków walczących o niepodległość i lata „Solidarności” były wzorem i inspiracją dla wielu narodów. To, czego dokonali Polacy w minionych latach, pozostanie dla przyszłych pokoleń.

John Yakabuski MPP obchodziłby Święto Niepodległości Polski w swoim obwodzie na Ontaryjskich Kaszubach, w Wilnie i Barry’s Bay, ale nie mógł oprzeć się zaproszeniu do Toronto. Idzie śladami swojego ojca, weterana II wojny światowej, który był posłem legislatury ontaryjskiej w latach 1963 do 1987.

Wśród gości honorowych był pułkownik Szymon Koziatek i dyrektor Kongresu Polonii Amerykańskiej Stepen Flor. Przedstawiony też został nowy prezes Związku Narodowego Polskiego w Kanadzie Ryszard Ślisiński.

Pan B. Habrowski jeszcze raz podziękował wszystkim, a szczególnie weteranom za udział w uroczystości i wyraził przekonanie, że wraz z młodym pokoleniem, będą celebrować to święto przez wiele nadchodzących lat.

Listopadowa pogoda była wyjątkowo łagodna, co pozwoliło weteranom, harcerzom i organizatorom jeszcze przez chwilę świętować przy poczęstunku zamówionym przez KPK OT.

Krystyna Sroczyńska, Komisja Informacji KPK OT.

Fot_01Monika_Karski_Uroczystosci_11go_Listopada_2015-Ksiadz