81. Rocznica Mordu Katyńskiego i 11 Rocznica Tragedii Smoleńskiej.

81 rocznica mordu katyńskiego i 11 rocznica tragedii smoleńskiej uczczona została w Toronto w niedzielę 11 kwietnia 2021.


Msza św. za pomordowanych w Katyniu i ofiary Smoleńska odprawiona była o godz.11:00 w kościele św. Kazimierza przy 156 Roncesvalles Ave, pod przewodnictwem o. Janusza Błażejaka OMI, proboszcza parafii. Z powodu panującej pandemii i istniejących zaostrzeń, w Mszy świętej uczestniczyła niewielka łiczba przedstawicieli kongresu i organizacji polonijnych. Msza św. była transmitowana na żywo poprzez telewizję parafialną.

Z tej samej przyczyny nie było przemarszu pod pomnik katyński i uroczystości, rozpoczęte składaniem wieńców o godz. 12:30, odbyły się w małym gronie osób, przybyłych prywatnie. 

KPK OT reprezentował prezes Bartłomiej Habrowski wraz z wiceprezesem Janem Cytowskim i p. Juliuszem Kirejczykiem. Organizacje: SPK Koło 20 – Sylwia Maniak, ZG ZNPwK – Irena Urbaniak, Koło Pań “Nadzieja ” – Aniela Gańczak i grono pań, Towarzystwo Warszawskie – Marian Kowalski, Klub Motocyklowy ” White Eagles ” – Marek Polenceusz i członkowie Klubu.

Z okazji nawiązania współpracy z Okręgiem Toronto KPK OT prezes Klubu “White Eagles “, M. Polenceusz wręczył prezesowi KPK OT B. Habrowskiemu pamiątkową odznakę upamiętniającą zbrodnię katyńską:

“1940  80 lat zbrodni pod Katyniem 2020  WHITE EAGLES”.