Komunikat Kongresu Polonii Kanadyjskiej OT

w/s Parku im. Ignacego Paderewskiego i Domu przy 783 College St., należących do Placówki 114 SWAP.

Dnia 8 lutego o godzinie 14:00, w siedzibie Placówki 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej wmg3 Ameryce, mieszczącej sie w Toronto przy 783 College St., odbyło się zebranie o niezwykle ważnym znaczeniu dla Placówki oraz Polonii Kanadyjskiej. W czasie tego zebrania podpisana została umowa korporacyjna w sprawie Parku Im. Ignacego Paderewskiego i Domu, hali, przy 783 College St. w Toronto.

Zebranie prowadził komendant Placówki 114 SWAP, p. Krzysztof Tomczak, który jest zarazem członkiem Komisji Rewizyjnej KPK OT. Komendant przedstawił cel i porządek
mg4 zebrania. Zostały wniesione sztandary SWAP-u, prowadzone przez zastępcę komendanta Dominika Szewczyka. Oprócz członków Placówki 114 SWAP w zebraniu uczestniczyli przedstawiciele KPK OT, prasy i stacji TV “Polish Studio”. Specjalnym uczestnikiem zebrania był mecenas Robert Jagielski. Minutą ciszy uczczono poległych kolegów w I i II Wojnie Światowej i zmarłych kolegów Placówki 114. W zastępstwie za kapelana o. Jana Szkodzińskiego, modlitwę odmówił Mieczysław Lutczyk.prez
Nastapił ważny moment, kiedy komendant Krzysztof Tomczak odczytał oświadczenie o poniższej treści:

 “Koleżanki i Koledzy,
Spotykamy się dzisiaj, żeby uczestniczyć w bardzo ważnym spotkaniu dla naszej organizacji i nie tylko.  Jak wiemy, od wielu lat, Park im. Ignacego Paderewskiego przy Hwy 27 i Dom przy 783 College St., w którym obecnie się znajdujemy i których jesteśmy wlaścicielami, nie miały uregulowanego statusu prawnego względem organizacji. Obecnie, przy mg1pomocy mecenasa Roberta Jagielskiego, został uregulowany prawny status naszego Parku im. Ignacego Paderewskiego i Hali. Jak wiemy, w przeszłosci było kilka sytuacji, kiedy Placówka, a zarazem Polonia Kanadyjska nieomal pozbyła sie ostatniego parku, ktory służy jej od wielu lat. Chciałbym poinformować, że istnieje w statucie specjalny zapis mówiący, iż Park i Hala nie mogą być w żadnym wypadku sprzedane. Jest to obwarowane specjalnymi przepisami prawnymi, a czuwać nad tym będzie kancelaria mecenasa Roberta Jagielskiego. Teraz ja, obecnie urzędujący komendant i obecnie urzędujący Zarząd, w imieniu Placówki 114 SWAP, w obecności mecenasa Roberta Jagielskiego, podpiszemy ten historyczny dokument. Będziemy teraz mogli spać spokojnie, wiedząc, że ostatni polski park bedzie słuzył nie tylko nam, ale i następnym pokoleniom. Park był i będzie w rękach polskich.”

Po wystapieniu Komendanta, mecenas Robert Jagielski wyjaśnił znaczenie aktu korporacyjnego, którego podpisanie za chwilę miało nastąpić. Akt ściśle precyzuje przepisy ontaryjskie w sprawie sprzedaży tych obiektów i określa warunki, wg których ani Park ani Hala nie mogą być sprzedane na podstawie decyzji małej grupy ludzi.

Nastapiło podpisanie aktu korporacyjnego. W obecności świadka mecenasa Roberta Jagielskiego podpisy złożyli: komendant Krzysztof Tomczak, z-ca komendanta Dominik Szewczyk, z-ca komendanta Stanisław Chmielewski, adiutant Adam Dudzik.

Po podpisaniu aktu, uczestnicy zebrania zabierali głos, dziękując komendantowi Placówki 114 SWAP, oraz wszystkim, którzy obecnie i w przeszłości przyczynili się do tego, że obiekty Placówki pozostaną w ich rękach i w rękach polskich. Składano podziękowania za dbałość o obiekty.

Nastapiła przerwa, w czasie której uczestnicy zeszli do dolnych pomieszczeń, gdzie przygotowana byla kawa i słodki poczęstunek. Po przerwie i wspólnych zdjeciach pamiątkowych, zebranie kontynuowane było w ścisłym gronie członków organizacji.

Krystyna Sroczyńska (KPK OT – Komisja Informacji)

Fot.: Marek GołdynAndrzej Załęski.