222 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Letters – Polish Constitution Celebrations

Konstytucja 3 Maja, druga w dziejach świata demokratyczna konstytucja, uchwalona została przez sejm w 1791 jako ustawa rządowa, regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczyste obchody 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zorganizowane w Toronto jak co roku przez Okręg Toronto KPK, odbyły się w niedzielę 5 maja 2013. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Kongresu Polonii Kanadyjskiej, rządu polskiego, rządu kanadyjskiego, weterani, harcerstwo, przedstawiciele organizacji polonijnych i osoby prywatne.

O godz.11:00 w kościele św. Stanisława Kostki przy Denison Ave. odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny. Sztandary do kościoła wprowadził komendant Placówki 114 SWAP, członek zarządu KPK OT, Krzysztof Tomczak. Mszę św. odprawił i homilię wygłosił proboszcz parafii, o. Mirosław Olszewski OMI.

Po mszy św. można było posilić się żołnierskim obiadem w siedzibie Koła 20 SPK przy 206 Beverley St. Stąd o godz. 14:00 wyruszył pochód ze sztandarami, przy dżwiękach orkiestry dętej „Orzeł Biały” i werbli harcerskich, prowadzony przez komendanta Krzysztofa Tomczaka, w asyście dwóch harcerzy. Pochód przeszedł ulicą College i Queen’s Park przed budynek parlamentu ontaryjskiego.

Zgromadzonych przywitał prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej Juliusz Kirejczyk. Po inauguracyjnym przemówieniu, prezes przedstawił gości honorowych. Byli to: Dipika Damerla MPP Mississauga East – Cooksville, Cheri DiNovo MPP Parkdale – High Park, Peggy Nash MP Parkdale – High Park, Paweł Szałamacha posel na Sejm RP, Teresa Berezowska prezes KPK, Andrzej Janik konsul RP, weterani, harcerze, organizacje, Polonia.

Odegrano hymny narodowe Polski i Kanady. Przy dźwiękach hymnu polskiego flagę na maszt wciągnął były prezes Stowarzyszenia Lotników Polskich – Skrzydło „Warszawa”, Jan Gasztold.

Następnie wygłoszone zostały okolicznościowe przemówienia. Wystapili: Dipika Damerla MPP, Cheri DiNovo MPP, Peggy Nash MP, poseł Paweł Szałamacha, konsul Andrzej Janik. Końcowe przemówienie prezes Teresy Berezowskiej łączyło się z wręczeniem odznak honorowych KPK dla zasłużonych osób, działających w organizacjach zrzeszonych w kongresie. Trzy brązowe odznaki i srebrną otrzymały panie z Koła Pań „Nadzieja”. Koło Pań „Nadzieja”, wyróżniające się na uroczystościach zielonymi chustami, prowadzi szeroką działalność charytatywną. Ich pomoc nie ogranicza się do Polski i Polonii, lecz wspierają też potrzeby kanadyjskie. Brązowe odznaki otrzymały: Ala Dragunowska, Leokadia Wieczorek, Teresa Mazurek. Srebrną – Halina Drożdżal, od wielu lat oddana swojej organizacji prezes Koła Pań „Nadzieja”. Teresa Klimuszko, która otrzymala zlotą odznakę, należy do Koła Pań, ale to najwyższe odznaczenie KPK otrzymała za swój dźwięczny śpiew dla całej Polonii przez kilkadziesiąt lat.

Złotą odznakę otrzymał Juliusz Kirejczyk, prezes KPK OT i przewodniczący Rady KPK, a wcześniej długoletni wiceprezes KPK OT.

Na zakończenie podziękowano wszystkim za udział, a szczególnie weteranom. Święto 3 Maja uczczone zostało w Toronto przy znakomitej pogodzie i uroczystość była pogodna i radosna.

Tekst:  Krystyna Sroczyńska – KPK OT, Komisja Informacji

Fot. Iwona Bogorya, Andrzej Kawka, Iwona Kirejczyk, Hieronim Teresiński, Irena Urbaniak.

01.Fot.AndrzejKawkaDSCN0308

02.Fot.AndrzejKawkaDSCN0346

03.Fot.AndrzejKawkaDSCN0359

04.Fot.AndrzejKawkaDSCN0383

05.Fot.AndrzejKawkaDSCN0410

06.Fot.AndrzejKawkaDSCN0427

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

10.Fot.I.KirejczykP1040055

11.Fot.I.KirejczykP1040062

12.Fot.IrenaUrbaniakIMG_5301

13.Fot.IrenaUrbaniakIMG_5302

14.Fot.IwonaBogoryaIMG_1868

15.Fot. IwonaBogoryaIMG_1874

IMG_1867

IMG_1874

IMG_1875

IMG_1881