219. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uroczystości związane z 219-rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, odbyły się  w niedzielę dnia 2 maja 2010. Zorganizowane były, jak co roku, przez Okręg Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej.

O godzinie 11:00 odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele św. Stanisława Kostki przy ulicy Denison. Komendę do wniesienia sztandarów dał Krzysztof Lubicz-Szydłowski, wiceprzewodniczący Komitetu Centralnego Organizacji Weterańskich. Sztandary wprowadził przewodniczący Komitetu Adam Kreutzer.

Prezes KPK OT  Jan Cytowski przywitał zgromadzonych i przedstawił intencję Mszy św. Powiedział – modlimy się za tych, którzy oddali życie za wolną Polskę, za tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem oraz za rządzących, by pamiętali, że oprócz sprawiedliwości jest również miłosierdzie.

Proboszcz parafii, O. Jan Wądołowski OMI przypomniał, że w tym kościele zawsze pielęgnowano troskę o wolną ojczyznę i kosciół był wyrazicielem patriotyzmu.

Mszę św. odprawił i homilię wygłosił misjonarz z Polski o. Marek Skiba OMI. Na tle historycznego opisu dziejów Polski, związanych z uchwaleniem konstytucji 3 Maja, poprzez poetyckie utwory o biało-czerwonej fladze, porównania i własne skojarzenia o białym orle na czerwonym tle, ojciec misjonarz skierował uwagę na temat prawdy i kłamstwa. Znacznie gorsze od kłamstwa ze strachu lub tchórzostwa, jest zakłamanie historii. Polska nigdy nie zginęła, bowiem umiłowała prawdę. Mówił – patrząc na potęgę zła i zdradę w historii ojczyzny, czyż teraz nie dokonuje się zdrada? Umiłowanie prawdy przez tych, którzy oddali życie pod Smoleńskiem, jest fundamentem pod wykrycie prawdy o Katyniu. “Potrzeba nam prawdy”, miał powiedzieć Prezydent Lech Kaczyński w Katyniu.

Druga część uroczystości rozpoczęła się przed siedzibą Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Koło 20, przy 206 Beverley St. O godzinie 2 uformowała się kolumna polonijna ze sztandarami weterańskimi i harcerskimi. Przemarsz, prowadzony przez wiceprezesa KPK OT Juliusza Kirejczyka i komendanta Placówki 114 SWAP Krzysztofa Tomczaka,  przeszedł ulicą College w stronę Parlamentu Ontaryjskiego Queen’s Park.

Oficjalne uroczystości przed gmachem Parlamentu prowadził prezes Jan Cytowski. Na początku odegrane zostały dwa hymny narodowe, kanadyjski i polski. Przy dźwiękach hymnu polskiego, harcerze wciągnęli na maszt polską flagę.

Prezes Jan Cytowski rozpoczął swoje przemówienie słowami: “3 maja jest dniem szczególnym w polskiej historii”.
Przypomniał, że w tym dniu 219 lat temu, w roku 1791, uchwalona została w Warszawie Konstytucja 3 Maja. Jako Kanadyjczycy polskiego pochodzenia, jesteśmy dumni z polskich korzeni. Dziś z Polakami na całym świecie i polsko-kanadyjską społecznością obchodzimy uroczyście rocznicę tego ważnego wydarzenia.  Dla wszystkich Polaków i Kanadyjczyków polskiego pochodzenia, Konstytucja 3 Maja była symbolem postępu, niezależności i praworządności; wartości tak ważnych dla nas wszystkich we współczesnym świecie.
Konstytucja 3 Maja odegrała też ważną rolę w kształtowaniu naszej świadomości narodowej i jest źródłem naszej narodowej dumy. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną Konstytucją.
Konstytucja 3 Maja zawsze inspirowała do walki o naszą wolność i niepodległość.
Dzisiejsza uroczystość przed budynkiem Parlamentu, jest okazją do przypomnienia osiągnięć narodu polskiego.
Jest to także okazja do pokazania wkładu Polonii kanadyjskiej w kulturalny i ekonomiczny rozwój Kanady.

Następnie wygłoszone zostały okolicznościowe przemówienia przez przedstawicieli kongresu, konsulatu, rządu kanadyjskiego i harcerstwa.

W imieniu Zarządu Głównego KPK wystąpiła Elizabeth Morgan. Swoje wystąpienie rozpoczęła od podziękowania Okręgowi Toronto za wieloletnie organizowanie uroczystości 3-Majowych przed gmachem Parlamentu Ontaryjskiego.

Konsulat RP reprezentował wicekonsul Wojciech Dzięgiel, który przypomniał, że 2-go maja obchodzimy również Dzień Polonii i Dzień Polskiej Flagi.

Poseł do parlamentu federalnego, Gerard Kennedy, zapewnił o swoim przywiązaniu do Polonii Kanadyjskiej. Oznajmił, że Święto Konstytucji 3 Maja będzie w najbliższych dniach, jak co roku, przypomniane w parlamencie.

W imieniu parlamentarzystów ontaryjskich wystąpił poseł Garfield Dunlop, Simcoe North. Podkreślił historyczne osiągnięcia narodu polskiego, oraz wkład Polonii w życie Kanady. Wyraził ogromny żal po tragedii pod Smoleńskiem. Na koniec pozdrowił wszystkich po polsku słowami  “Jeszcze Polska nie zginęła”.

Ostatnim mówcą byla druhna Krystyna Reitmeier, przewodnicząca ZHP Okręgu Kanada.

Na zakończenie prezes Jan Cytowski podziękował weteranom, harcerzom i wszystkim uczestnikom za udział w obchodach.

 

Krystyna Sroczyńska (KPK OT – Komisja Informacji)
Fotografie: Krzysztof Filaber 050-v
087-v
098-v
110-v
115-v
138-v
148-v
158-v
161-v
166-v
174-v