99 Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości – Uroczystości w Toronto

Obchody 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, zorganizowane przez Okręg Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej, odbyły się w niedzielę 5 listopada 2017.

O godz. 11.00, do kościoła św. Stanisława Kostki, wprowadzone zostały sztandary organizacji kongresowych. Mszę św. odprawił proboszcz parafii św. Stanisława Kostki o. Janusz Jajeśniak OMI.

Padający od rana deszcz zdawał się być przeszkodą w zaplanowanym marszu. Deszcz ustal wkrótce po zakończeniu mszy św. i kolumna marszowa, eskortowana przez policję kanadyjską przy dżwiękach harcerskich werbli wyruszyła ulicą Queen w kierunku torontońskiego ratusza –  „City Hall”. Pochód otwierały sztandary Placowki 114 SWAP, 2 Korpusu 8 Armii i Korpusu Pomocniczego Pań przy Pl 114 SWAP. W pochodzie szli reprezentanci rządu kanadyjskiego i polskiego, kongresu, weterani, przedstawiciele organizacji, w tym licznie reprezentowane Koło Pań „Nadzieja” i harcerze oraz społeczność polonijna.

Po odśpiewaniu hymnów Kanady i Polski przez Teresę Klimuszko i wciągnięciu na maszt polskiej flagi przez harcerzy, powrócił deszcz i dalszy ciąg uroczystości odbył się pod zadaszenim  ratusza.

Prowadzący uroczystość prezes Okręgu Toronto KPK, Juliusz Kirejczyk, przedstawił gości honorowych i przywitał wszystkich uczestników. Gośćmi byli: konsul generalny RP Grzegorz Morawski, prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej Władysław Lizoń, poseł parlamentu federalnego James Maloney, reprezentujący federalny rząd Kanady, Bhutila Karpoch – reprezentująca posłankę Cheri DiNovo, Aris … Czytaj więcej

“Black Ribbon Day” w Toronto

„Black Ribbon Day” – Międzynarodowy „Dzień Czarnej Wstążki”, upamiętniający ofiary komunizmu i nazizmu, reżimów totalitarnych odpowiedzialnych za śmierć dziesiątek milionów niewinnych ludzi, obchodzony jest w rocznicę zbrodniczego paktu Ribbentrop – Mołotow zawartego pomiędzy III Rzeszą Niemiecką a ZSRR i podpisanego w Moskwie 23 sierpnia 1939r. Pakt uzgadniał strefy wpływu i granice między faszystowskimi Niemcami i sowiecką Rosją po napadzie i podbiciu Polski, państw bałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii) oraz Finlandii. Przewidywał ścisłą współpracę Rosji i Niemiec w dziedzinie wojskowej, politycznej i gospodarczej. Bezpośrednim wynikiem tego paktu był napad Niemiec i Rosji na Polskę we wrześniu 1939r., co rozpoczęło II wojnę światową. Konsekwencją tego paktu i wojny były nie tylko milionowe ofiary, ale także prawie półwieczne cierpienia narodów oddanych przez aliantow we władanie sowieckiej Rosji.

Rezolucją parlamentu kanadyjskiego, „Black Ribbon Day” został uznany w 2009r. jako kanadyjski dzień pamięci o ofiarach nazistowskiego i komunistycznego totalitaryzmu w Europie.

Corocznie, w Toronto, organizowane są uroczystości upamiętniające te ofiary i przypominające zbrodnicze systemy. Są one przygotowywane przez organizacje członkowskie Kanadyjskiej Rady Środkowej i Wschodniej Europy (The Central and Eastern European Council of Canada-CEEC). Tegoroczne uroczystości, zorganizowane przez Kongres Polonii Kanadyjskiej, odbyły się 23 sierpnia w Queen’s Park o godz. 12:00.

Udział wzięli m.in. prezes … Czytaj więcej