Dęby Pamięci 2013

Dęby Pamięci w Parku im. Ignacego Paderewskiego.

Katyń – ocalić od zapomnienia.

W niedzielę 23 czerwca 2013, w Parku im. I. Paderewskiego odbyła się już po raz trzeci, uroczystość sadzenia Dębów Pamięci w ramach ogólnoświatowego programu patriotyczno-edukacyjnego „Katyń – ocalić od zapomnienia”, zorganizowana przez Placówkę 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce oraz Społeczną Radę Programową Uroczystości Sadzenia Dębów Pamięci w Toronto.

Program ten, założony w 2008 r. z inicjatywy śp. o. Józefa Jońca, objęty patronatem ś.p. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i koordynowany przez Stowarzyszenie „Parafiada” w Polsce, ma na celu uczczenie pamięci i przybliżenie sylwetek ofiar mordu katyńskiego. Zasadzonych będzie 21,857 dębów w różnych miejscach na świecie. Każdy dąb ma upamiętniać jednego Bohatera. W Parku im. I. Paderewskiego zasadzono dotąd, łącznie z tegorocznymi, 24 Dęby Pamięci, które tworzą już Aleję Pamięci.

Oprócz rodzin trzech, spośród pięciu bohaterów tegorocznej uroczystości, opiekunów dębów, oraz rodzin bohaterów poprzednich dwóch akcji, do Parku im. I. Paderewskiego przybyli weterani, posłowie do Parlamentu Kanadyjskiego, przedstawiciele Konsulatu RP w Toronto, Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Wojska Polskiego, organizacji polonijnych, harcerze i wiele osób prywatnych.

Przy dźwiękach orkiestry, Aleją Pamięci przeszedł pochód sztandarowy prowadzony przez Komendanta Placowki 114 SWAP Krzysztofa Tomczaka. Po dokonaniu przeglądu pocztów sztandarowych i zlożeniu raportu, … Czytaj więcej

Wigilia dla Samotnych.

img_01_wigilia_2011tce24 grudnia 2011 w Toronto przy 206 Beverley St. miała miejsce tradycyjna wieczerza wigilijna dla osób samotnych.

Od wielu lat kolacja wigilijna jest organizowana przez Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręg Toronto, przy współpracy Stowarzyszenia Kombatantów Polskich, które udziela gościny w swoim domu, a ostatnio także Koła Pań “Nadzieja”. Wigilia umożliwia osobom samotnym spędzenie tego szczególnego wieczoru wspolnie z innymi i cieszy się wielką popularnością wśród Polonii w Toronto i okolicach.

Kolacja wigilijna 24 grudnia 2011 zgromadziła 96 uczestnikow, a łącznie z organizatorami było ponad sto osób. Modlitwę odmówił i opłatki pobłogosławił ojciec Jan Wądołowski OMI, proboszcz parafii św. Stanisława Kostki. Na fortepianie grał i śpiewał kolędy pan Jan Kornel, do którego dołączyła pani Teresa Klimuszko.

Wieczór wigilijny po raz kolejny pokazał, jak bardzo potrzebna jest ta tradycja. Kolacja, to zasługa pani Maryjki Sveta, związanej z SPK.  Sala była świątecznie przystrojona i przygotowana przez Koło 20 SPK. Wielu uczestników to osoby, które poznały się na wigiliach w latach ubiegłych. Wszyscy obecni otrzymali od organizatorow wprezencie świątecznym polskie słodycze, do których Koło Pań dołączyło swoje paczuszki. Było to możliwe dzięki hojności naszych sponsorów: pani Jolancie Cabaj i panu Zbigniewowi Koprowskiemu z redakcji “Nowego Kuriera”, prezydenta firmy “Fabricland”, pana Warrena Kimel oraz Placówce114 Stowarzyszenia … Czytaj więcej

Torontońskie Obchody Święta 11 Listopada.

01.listopad_11_2011Obchody 93 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbyły się w niedzielę, 13 listopada 2011. Uroczystości zorganizował Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręg Toronto.

O godz. 11:00, w kościele św. Stanisława Kostki odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny z udziałem pocztów sztandarowych. W mszy św. uczestniczyli przedstawciele Kongresu Polonii Kanadyjskiej, rządu kanadyjskiego, konsulatu RP, organizacji polonijnych, weterani, harcerze i osoby prywatne.

Po mszy św. nastapił przemarsz pod torontoński ratusz prowadzony przez komendanta Placówki 114 SWAP Krzysztofa Tomczaka. Pochód otwierała orkiestra “Orzeł Biały, w pochodzie szli weterani i poczty sztandarowe, przedstawiciele kongresu, przedstawiciele rządów, kanadyjskiego i polskiego, organizacji kongresowych, harcerze oraz liczni polonijni mieszkańcy Toronto i okolic.

Glówne uroczystości odbyły się pod ratuszem miejskim. Po odegraniu hymnów narodowych, kanadyjskiego i polskiego, wciągnięta została na maszt polska flaga.

Po wciągnieciu flagi okolicznościowe przemówienia wygłosili: pełniący obowiązki prezesa KPK OT, Juliusz Kirejczyk, przewodnicząca Rady KPK, Krystyna Reitmeier, posłanka do parlamentu federalnego Kanady, Peggy Nash oraz konsul Rzeczpospolitej Polskiej, Ilona Kałdońska. W przemówieniach przypomniano polską historię, drogę do niepodległości oraz wpływ, jaki na historię powszechną Europy miały takie wydarzenia jak Bitwa Warszawska 1920 roku, czy powstanie Solidarności i obalenie komunizmu w Polsce.

Krystyna Sroczyńska, Komisja Informacji KPK OT

08.listopad_11_2011

07.listopad_11_2011

06.listopad_11_2011

05.listopad_11_2011

04.listopad_11_2011

03.listopad_11_2011

02.listopad_11_2011Czytaj więcej

Uroczystości 67 Rocznicy Bitwy o Monte Cassino

Co roku w maju, członkowie Organizacji Weteranów II Korpusu 8 Armii, należącej do KPK Okręgu Toronto, przypominają o wielkim zwycięstwie polskiego oręża.

18 maja 1944 polscy żołnierze II Korpusu, pod dowództwem gen. Władysława Andersa, podporządkowani 8 Armii brytyjskiej, zatknęli polską flagę na ruinach klasztoru benedyktyńskiego na wzgórzu Monte Cassino, uznawanego przez ówczesnych strategów wojskowych za obiekt nie do zdobycia.

fot-J-Bujnowski_4324-Poczty-Sztandarowe

Tegoroczne uroczystości upamiętniające zwycięską bitwę o Monte Cassino, były zorganizowane w niedzielę 22 maja 2011. Msza św. za poległych pod Monte Cassino i w kampanii włoskiej aż po Bolonię, odprawiona została w kościele Św. Kazimierza o godz. 11. W mszy św. uczestniczyli członkowie II Korpusu, przedstawiciele kongresu, organizacji polonijnych i konsulatu RP.

Sztandary wprowadził do kościoła długoletni prezes Organizacji Weteranów II Korpusu 8 Armii, pan Stefan Podsiadlo. Obok sztandaru i flag II Korpusu, byly sztandary i flagi Placówki 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej i działającego przy niej Korpusu Pomocniczego Pań, Stowarzyszenia Weteranów im. gen. Sikorskiego z Oszawy, Skrzydła “Warszawa” Stowarzyszenia Lotników Polskich i Stowarzyszenia Byłych Junaków.fot-J-Bujnowski_4325-Stefan-Podsiadlo-prowadzi-Poczty-Sztandarowe

fot-J-Bujnowski_4334-Kosciol-sw-Kazimierza-Kombatanci

Uroczysty bankiet miał miejsce o godz. 14, w sali katedry Św. Jana przy Cowan Ave, siedzibie II Korpusu. Otwarcia dokonał prezes Stefan Podsiadło, który serdecznie przywitał gości i członków swojej organizacji.

Gośćmi byli przedstawiciele kongresu, Czytaj więcej