14 czerwca – Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.

Auschwitz / autor: Fratria -Brama wejściowa ze słynnym napisem Arbeit Macht Frei 

14 czerwca uważany jest za dzień, w którym zaczął funkcjonować KL Auschwitz.  W Polsce obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich  Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. 

14 czerwca 1940 r. do KL Auschwitz z więzienia w Tarnowie dotarł pierwszy transport  728 polskich więźniów politycznych. Wśród deportowanych byli m.in. żołnierze kampanii  wrześniowej, którzy usiłowali przedrzeć się na Węgry, członkowie podziemnych  organizacji niepodległościowych, gimnazjaliści i studenci. 

Więźniów powitał komendant obozu Lagerfurer Karl Fritzsch „przyjacielskimi” słowami :  „przybyliście tutaj nie do sanatorium, tylko do niemieckiego obozu koncentracyjnego,  z którego nie ma innego wyjścia, jak tylko przez komin” 

Spośród więźniów z pierwszego transportu wojnę przeżyło 239. Jako ostatni z nich  odszedł Włodzimierz Bujakowski. Zmarł 11 października 2020 r. w Cork w Irlandii.  Pozostali zginęli w Auschwitz i innych niemieckich obozach lub ich dalszy los nie jest  znany. Ogółem w Auschwitz Niemcy uwięzili ok. 150 tys. Polaków. Połowa z nich tam  zginęła, a wielu kolejnych po przeniesieniu do innych obozów. 

W pierwszym okresie istnienia obozu więzieni byli głównie Polacy, dla których Niemcy  go założyli. W połowie 1942 r. ich liczba zrównała się z Żydami. Od 1943 r. liczba  więźniów żydowskich stanowiła już większość. W KL Auschwitz Niemcy zgładzili 

co najmniej 1,1 miliona osób, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców  sowieckich i osób innej narodowości. Obóz Auschwitz został wyzwolony 27 stycznia  1945 r. przez Armię Czerwoną. 

Tam, w celi śmierci głodowej, niemiecki okupant zamordował św. Maksymiliana Kolbe. którego heroizm dobrowolnego oddania życia za współwięźnia jest symbolem miłości  bliźniego i głębokiej wiary chrześcijańskiej. 

Tam tez przebywał rtm. Witold Pilecki. Trafił do Auschwitz 22 września 1940 r. wraz z  t.zw. drugim transportem warszawskim, nr więzienny 4859, z własnej woli, jako żołnierz polskiego podziemia i przebywał do kwietnia 1943r. Był głównym organizatorem  konspiracji obozowej. Opracował pierwsze sprawozdanie z działalności niemieckiej  machiny ludobójstwa, przesłane do dowództwa w Warszawie, a następnie przez  Szwecję na Zachód. Po wojnie w Polsce Ludowej aresztowany i skazany na karę śmierci, wykonaną w więzieniu UB na Rakowieckiej 25 maja 1948r.  

Pamięć o ofiarach niemieckich zbrodni podczas II wojny światowej i okupacji Polski jest  naszym polonijnym obowiązkiem. Nie pozwólmy na fałszowanie i wyciszanie prawdy o  tych zbrodniach. 

Opr. Jan Cytowski 

Komisja Propagowania i Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków  KPK Okręg Toronto 

(korzystano z materiałów tyg. Sieci oraz PAP.)