10 kwietnia – 12 rocznica Katastrofy Smoleńskiej 13 kwietnia -Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Komisja Propagowania i Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków KPK Okręg Toronto

  Tablica umieszczona na Obelisku Smoleńskim odsłonięta w 2011 r. 

Rok 2010, 10 kwietnia. Jakże symboliczny i jednoznaczny jest związek tej daty ze Zbrodnią Katyńską. Najlepiej oddaje to inskrypcja na odsłoniętym w kwietniu 2011 roku obelisku  Smoleńskim: 

 Without the Katyn Massacre  
 -there would have been no Smolensk tragedy 

Udająca się na uroczystości upamiętniające 70 rocznicę Mordu ponad 20 tysięcy Polaków,  patriotycznej elity II Rzeczypospolitej Delegacja, ginie w katastrofie pod Smoleńskiem, w do dzisiaj bliżej nie wyjaśnionych okolicznościach. 96 osobowej delegacji na czele z prezydentami Lechem Kaczyńskim i Ryszardem Kaczorowskim nie było dane uczestnictwo w tych  uroczystościach. Niestety, ich ciała wróciły do kraju w zaplombowanych trumnach. Niewiele  zrobiono, aby wyjaśnić przyczyny tak strasznej katastrofy, ale zrobiono wiele, aby niewiele zrobić. Jakże wiele jest spraw do wyjaśnienia, jak wiele znaków zapytania. 

Po 12 latach, dalej nie znamy sprawców tej wyjątkowej w dziejach Polski tragedii, wiedząc, że nie była to zwykła katastrofa. Trudno oprzeć się skojarzeniu „okrutna ziemia sowiecka” ale po 24 lutego 2022 r. trzeba dodać i zarządzające nią władze.

Dzisiaj, Zachód już inaczej ocenia tragedię 10 kwietnia 2010 r. Nikt nie ma wątpliwości, do  czego zdolne jest “państwo Stalina” 21 wieku. Po doświadczeniach Czeczenii, Gruzji, Syrii czy  po śmierci Niemcowa, Politowskiej, Litwinienki i innych, widzi jak czarne mogą być karty  najnowszej historii Rosji. Dzisiaj możemy oglądać w Mariupolu, Buczy, Chersoniu, Kijowie  „osiągniecia” armii współczesnej Federacji Rosyjskiej. Znany i aktywny rosyjski polityk obecnej  kremlowskiej ekipy, Dmitrij Rogozin (pełniący w 2010 roku funkcje stałego przedstawiciela  Rosji przy NATO), teraz w marcu, zaprasza Jarosława Kaczyńskiego, brata śp. Prezydenta Lecha  Kaczyńskiego, słowami: „przyjedź do Smoleńska, porozmawiamy”. Dopełnia to obraz  rosyjskiego zakłamania, cynizmu i bezczelności. W kontekście Katastrofy Smoleńskiej rozwiewa to wszelkie racjonalne wątpliwości co do jej przyczyny. 

 Katyń  

  Karta pocztowa upamiętniająca uroczystość odsłonięcia Pomnika w Toronto w 1980 r. 

13 kwietnia 1943 r. o godz.15.15 czasu środkowoeuropejskiego berlińska rozgłośnia radiowa  przekazała sensacyjną wiadomość o odnalezieniu tajnych masowych grobów polskich oficerów  w okolicach Smoleńska. Dzień 13 kwietnia jest upamiętniany jako Dzień Pamięci Ofiar  Zbrodni Katyńskiej.

Spotykamy się zawsze w kwietniową niedzielę, aby w Toronto, przed pomnikiem Katyńskim,  przypomnieć światu Zbrodnię Katyńska, aby oddać cześć Polakom pomordowanym w obozach  internowania na sowieckiej ziemi. Pomnik ten, wzniesiony w 1980 r. jako pierwszy na świecie pomnik dedykowany ofiarom Zbrodni Katyńskiej, wzniesiony na terenie miejskim. Uchwała  miasta Toronto zapadła jednogłośnie w 1978 r. i pomimo ostrych reakcji ambasad ZSRR i PRL, i  we wrześniu 1980 r. pomnik odsłonięto. Wielka to zasługa oraz dowód determinacji i znaczenia Polonii Kanadyjskiej w owych czasach. 

Pomnik, który tak zdecydowanie, swoją ekspresyjną bryłą „krzyczy” jako ostrzeżenie, do czego  zdolne były systemy totalitarne, niemiecki – nazistowski i sowiecki, oraz nakazuje pamiętać o  tym ludobójstwie. Ma to współcześnie wyjątkowe znaczenie zwłaszcza, w obliczu  skoordynowanych działań, Federacji Rosyjskiej i Republiki Niemiec, w zakłamywaniu historii II  wojny światowej. 

Spotykamy się, aby w skupieniu oddać cześć tym, których skazano na śmierć tylko, dlatego, że byli Polakami. Stanowili i reprezentowali osnowę polskiego narodu, byli polskimi oficerami,  lekarzami, inżynierami, duchownymi. Byli żołnierzami, którzy wypełniali swój patriotyczny  obowiązek obrony ojczyzny i stanęli na jej wezwanie mobilizacyjne, aby jej bronić. Mord na  nich, jeńcach wojennych to ludobójstwo, zaplanowane w szczegółach, wykonane i skrywane z  szatańską dokładnością. 

“Przez dziesięciolecia ZSRR robił wszystko, by kłamstwo katyńskie mogło trwać dalej. Niekiedy  pomagał mu w tym Zachód. Jeszcze w połowie lat siedemdziesiątych, gdy polscy emigranci  wznieśli w Londynie (na cmentarzu Gunnersbury-J.C) pomnik ku czci pomordowanych w  Katyniu, rząd brytyjski wzbraniał się przed uznaniem prawdy. Tak wiec sprawa katyńska nadal  była, także w oczach Zachodu, opatrzona tym samym znakiem zapytania.” * 

W powojennej Polsce Ludowej prawda o Katyniu znana była tylko w prywatnych rozmowach, nawet hasło Katyń zostało wyeliminowane z encyklopedii PWN. Czasem można było usłyszeć,  że Mord Katyński to dzieło Niemców. Niewątpliwie jest w tym stwierdzeniu część prawdy. W  świetle nowych badan historyków, na podstawie zeznań świadków ustalono, że „Niemcy  wiedzieli o zbrodni katyńskiej od samego początku, lecz nie zamierzali przyznawać się do  swojego (biernego) w niej udziału”.* Wiele faktów historycznych wskazuje na wspólnotę celów  ZSRR i Trzeciej Rzeszy w realizacji zbrodni ludobójstwa. W ZSRR rozkazy Jeżowa 00485 i  00486 z 1937 roku oraz niemiecka akcja specjalna AB (Ausserordentliche Befriedungsaktion)  Nadzwyczajna Akcja Pacyfikacyjna miały te sam cel.

 Obelisk Smoleński w Toronto odsłonięty w 2013 r. foto. J.C. 

Pamięć i hołd winni jesteśmy także wielu ofiarom, które cierpiały i zginęły za upominanie się w  Polsce komunistycznej o prawdę o Katyniu. Było wiele, bezimiennych ofiar Katynia w Polsce  zarządzanej przez komunistów. Jeszcze w latach osiemdziesiątych, w Polsce Ludowej za  przemycane z Zachodu publikacje o Katyniu groziły szykany i surowe kary. Trzeba o tym  pamiętać.  

Czcząc pamięć, tych którzy zginęli na okrutnej ziemi sowieckiej, zróbmy  wszystko, aby świat o tym pamiętał, to jest nasz moralny, polonijny obowiązek, obowiązek Kongresu Polonii Kanadyjskiej i Polonii. 

Opr. Jan Cytowski 

Komisja Propagowania i Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków KPK Okręg Toronto 

Korzystano z materiałów: 

*Franz Kadel- Kłamstwo Katyńskie Wyd. Dolnośląskie 1991 

*Tadeusz A. Kisielewski – Zamach wyd. Rebis 2005

Zal. 

Preliminary summary of Smolensk Conferences.pdf 2014 Smolensk Status Report.pdf Wstępne podsumowanie Konferencji Smoleńskich.pdf