Dzień “Żołnierzy Wyklętych” w Toronto

1 marca, jak co roku, pod pomnikiem katyńskim, przedstawiciele Okręgu Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej, organizacji polonijnych i osoby prywatne złożyli wieńce i kwiaty dla upamiętnienia bohaterstwa “Żołnierzy Wyklętych”. W uroczystości udział wzięli także przedstawiciele Gminy 1 Związku Narodowego Polskiego, Koła nr 20 Stowarzyszenia Kombatantów Polskich, Kola Pan “Nadzieja”, Towarzystwa Warszawskiego, Polonii dla Prawa i Sprawiedliwości. W imieniu posła do federalnego parlamentu Kanady, Arifa Viraniego, kwiaty złożyła Beata Możdżanowska.  W krótkim wystąpieniu, prowadzący uroczystość prezes KPK Toronto, dr inż. Juliusz Kirejczyk, przypomniał historyczne znaczenie “Żołnierzy Wyklętych” dla współczesnej Polski oraz odczytał listy skierowane do Polonii przez premiera Kanady Justina Trudeau i posła Arifa Viraniego . Uroczystość zakończono odśpiewaniem hymnu polskiego i krotką modlitwą. Uroczystość zgromadziła kolo 50 osób.

Zdjęcia: Aniela Gańczak… Czytaj więcej

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Pragniemy przypominać, iż dzień 1 marca w Polsce jest świętem państwowym, ustanowionym w hołdzie tym, którzy po latach okupacji niemieckiej, po wkroczeniu na ziemie polskie sowieckich i rodzimych komunistów, mieli odwagę wytrwać w walce o niepodległą Polskę.

1 marca, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, ustanowiony uchwalą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2011 r. w hołdzie bohaterom antykomunistycznego podziemia, walczącym z bronią w ręku z narzuconym siłą reżimem komunistycznym.… Czytaj więcej