Z życia Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręgu Toronto. 105 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę.

Uroczystości z okazji Narodowego Dnia Niepodległości, zorganizowane przez Okręg Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej, przy współpracy z Gminą 1 ZNPwK, Kołem 20 SPK i Kołem Pań “Nadzieja”, odbyły się w Toronto w niedzielę 12 listopada 2023. r.

O godz. 11:00 w kościele św. Stanisława Kostki, przy 12 Denison Ave w Toronto. Intencję mszy św. przedstawił p. Jan Cytowski, prezes KPK OT: „Modlimy się o pomyślny rozwój Polski, aby była krajem prawa i sprawiedliwości, Ojczyzną wszystkich Polaków, krajem solidarności międzyludzkiej. Wspominamy tych, którzy walczyli o Polskę Niepodległą i tych, którzy oddali swoje życie za Polskę.”.

Mszy świętej przewodniczył nowy proboszcz o. Sławomir Obłąk OMI. Jego
patriotyczna, nacechowana troską o Polskę homilia, zakończona została strofami „Modlitwy za Ojczyznę”, napisanej przez żyjącego w XVI wieku ks. Piotra Skargę. Wyjątkową i podniosłą oprawę liturgii dopełnił uroczysty wystrój kościoła, chór i liczny udział harcerzy, szczególnie ze sztandarem szczepu „Giewont”. W sali parafialnej czekał na harcerzy posiłek od Okręgu kongresu.

Dalszy ciąg obchodów miał miejsce w sali domu Koła 20 SPK przy 206 Beverley St., gdzie przed oficjalnym rozpoczęciem, napływający spędzili chwile przy kawie i pączkach.

O godz. 14:00 uczestników przywitał prezes J. Cytowski: „W historii naszej Ojczyzny, Polski były wieki, kiedy Polska była silna i respektowana. Trzeci rozbiór wymazał Polskę z mapy Europy na 123 lata, ale nigdy nie zdołano zniszczyć polskich dążeń do wolności i niepodległości. Spotykamy się dzisiaj, aby oddać cześć tym, którzy byli częścią polskiej drogi niepodległościowej. Teraz musimy głośno wyartykułować, że wolność i suwerenność można utracić bez wojny na drodze ubezwłasnowolniania Polski, zarówno wewnętrznie jak i z zewnątrz, metodą stopniowego ograniczania narodowej samodzielności i świadomości, traktatowo w ramach UE, czy też medialnie. Dzisiaj, jak już bywało, słowa hymnu Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy, są bardzo aktualne.”

Z krótkimi przemówieniami w duchu patriotyzmu wystąpiły konsul generalna RP p. Magdalena Pszczółkowska i dyrektorka polskiej szkoły przy konsulacie RP p. Sylwia Krupa.

Głównym punktem programu był uroczysty koncert p.t. “Cześć Polskiej Ziemi” w wykonaniu młodych solistów, chóru “Novi Singers Toronto”, z zespołem instrumentalnym “Toronto Sinfonietta” i z dyrektorem muzycznym Maciejem Jaśkiewiczem. W skład bogatego programu wchodziły stare i nowe pieśni patriotyczne i legionowe.

Podziękowaniami od prezesa p. Jana Cytowskiego dla zarządu, organizatorów i uczestników zakończył się Dzień Niepodległości Polski w Toronto: „Tylko wspólnymi silami możemy starać się utrzymać środowisko polonijne w kontakcie ze sprawami ważnymi dla Polski i Polaków, zarówno tam nad Wisłą jak i tutaj na emigracji”. 

Krystyna Sroczyńska, Komisja informacji KPK OT,
z podziękowaniem dla p. Anieli Gańczak i p. Doroty Dąbrowskiej za wkład w to opracowanie.