Obchody 102 Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w Toronto.

W niedzielę 15 listopada 2020, o godz. 11:00 w kościele Św. Stanisława Kostki przy 12 Denison Ave w Toronto odprawiona została Msza św., ofiarowana przez KPK OT z okazji 102. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zgodnie z administracyjnymi zarządzeniami limitującymi wielkość zgromadzeń spowodowanymi pandemią COVID-19, w liturgii osobiście uczestniczyła ograniczona liczba osób. Można było duchowo połączyć się przez telewizję parafialną lub stronę internetową https://ststanislauskostkato.archtoronto.org .

Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręg Toronto reprezentowali prezes Bartłomiej Habrowski i wiceprezes Jan Cytowski oraz Aniela Gończak i Teresa Klimuszko, członkinie Zarządu, Zarząd Główny KPK wiceprezes Juliusz Kirejczyk, Konsulat RP w Toronto wicekonsul Przemysław Jurgielewicz. Wśród przedstawicieli organizacji polonijnych obecni byli: prezes Gminy 1 Związku Narodowego Polskiego w Kanadzie Józef Aleksandrowicz i sekretarz generalny ZNPwK Irena Urbaniak. Uroczystą Mszę św. sprawował O. Jan Szkodziński, a homilię wygłosił O. Janusz Jajeśniak, proboszcz Parafii św. St. Kostki.

W homilii O. Jajeśniak nawiązał do 102 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, podkreślając zasługi wielu pokoleń w walce o wolną, niepodległą Polskę. Mocnym akcentem zabrzmiało przypomnienie, że odzyskana Niepodległość nie jest dana „raz na zawsze”. Musimy o tym pamiętać, tak w naszej Ojczyźnie jak i tutaj na emigracji. Jest to przypomnienie o roli Polonii w dziele podtrzymywania polskiej tożsamości i nakaz … Czytaj więcej

Komunikat-Rezolucja Walnego Zebrania

Szanowni Państwo,
Opierając się na ustaleniach ostatniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgu Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej, które odbyło się 7 listopada 2020 , wyrażamy zdecydowana dezaprobatę dla ograniczenia swobody wypowiedzi na terenie Kanady dla Dyrektora Radia Maryja i Telewizji Trwam, O.Tadeusza Rydzyka.  Podjęte  na terenie prowincji Alberta akcje związane z petycją do władz kościelnych diecezji Edmonton, naruszają prawa i wolę szerokiej społeczności polonijnej popierającej działalność Radia Maryja i TV Trwam.  Zwracam się do Państwa z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na bezprecedensowy atak na nasze podstawowe prawa jako obywateli demokratycznego państwa – swobody poglądów, swobody wypowiedzi i swobody przekonań religijnych.
Będąc pełnoprawnymi obywatelami Kanady i dbając o jej dobro, nie przestajemy myśleć i dbać o interesy naszej Ojczyzny – Polski. Zarówno Radio Maryja jak i TV Trwam mają wielu stałych odbiorców na terenie Kanady, którzy cenią działalność ośrodka Ojców Redemptorystów, duszpasterską i patriotyczną.
Nasze milczenie i bierność stawia nas w coraz słabszej pozycji i potencjalnie stwarza sytuacje, że nasze dzieci, Kanadyjczycy polskiego pochodzenia, będą wstydzili  się swoich polskich korzeni. Stan faktyczny, historycznie udokumentowany, jest zupełnie inny. Mamy pełne prawo być dumni ze swojego pochodzenia i z naszego wkładu w rozwój Kanady, a także troski o godne życie w systemie demokratycznym. Nasza … Czytaj więcej

Msza Św. z okazji 102. Rocznicy odzyskania Niepodległości

Kongres Polonii Kanadyjskiej – Okręg Toronto
zawiadamia, że Msza św., ofiarowana przez KPK OT z okazji 102. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, będzie sprawowana w niedzielę 15 listopada 2020, o godz. 11:00 w kościele Św. Stanisława Kostki przy 12 Denison Ave w Toronto.
Można się łączyć przez telewizję parafialną lub przybyć do kościoła.
Połączenie jest możliwe przez stronę internetową:
https://ststanislauskostkato.archtoronto.org

Zgodnie z rządowymi przepisami dotyczącymi pandemii COVID-19, maksymalna liczba osób w kościele wynosi 110… Czytaj więcej

Komendant Krzysztof Tomczak nie żyje. (30 lipca 1951 – 29 sierpnia 2020)

Odszedł na wieczną wartę Wielki Patriota, który poświęcił swoje życie pracy dla Polonii Kanadyjskiej i Kraju Ojczystego Polski, Krzysztof Tomczak.

Foto – Marek. J. Gołdyn Euro Canada News

Był Komendantem Placówki 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce od 2008 i przez kilka ostatnich lat rownocześnie Komendantem Naczelnym.

Foto – Maria Świętorzecka

Odszedł Człowiek o otwartym sercu, który kochał życie i ludzi. Przyjaciel wielu i Patron polonijnych wydarzeń. Niepowtarzalny i wyjątkowy Polak, który zostawił po sobie więcej niż wspomnienia.

Komendant Krzysztof Tomczak był niestrudzonym działaczem społecznym. Był Człowiekiem czynu. Wiele z jego inicjatyw zaowocowało konkretnymi dokonaniami i sukcesami. Jednym z Jego największych osiągnięć było zabezpieczenie od sprzedaży Parku im. Ignacego Paderewskiego w Vaughan, należącego do Placówki 114 SWAP i doprowadzenie go do pełni rozkwitu. Dzięki Jego ofiarnemu zaangażowaniu, Park stał się chlubą Polonii Kanadyjskiej. Tu mają miejsce ważne spotkania, uroczystości i wydarzenia. Tu zostały zbudowane nowe obiekty i umocnione dawne. Powstały nowoczesne zabudowania gospodarcze i zadaszenie, pozwalające na prowadzenie uroczystości przy każdej pogodzie. Postawiony został pomnik Bohaterom Bitwy o Monte Cassino, a obok wysoki stalowy krzyż, symbol naszej wiary i polskości. W ramach ogólnoświatowej akcji „Katyń – Ocalić od Zapomnienia” zasadzone zostały młode dęby, które tworzą „Aleję Dębów Pamięci”. W … Czytaj więcej